Representanten for private barfnehager frykter for kvaliteten og valgfriheten dersom kommunedirektørens forslag i Trondheim blir vedtatt.  Foto: Adresseavisen

Vi føler oss sviktet av Trondheim kommune

Vi har vært pådrivere for god kvalitet i barnehagesektoren i mange år. Nå frykter vi det vil komme endringer som vil ramme oss hardt.

Kommunedirektørens høringsuttalelse i saken om Storberget-utvalgets forslag til finansiering av private barnehager, skal behandles i formannskapet 21. september. Ansatte i private barnehager frykter nå nedleggelser, innskrenket lokaldemokrati og redusert pedagogisk kvalitet for barna i barnehagene. Kommunedirektøren i Trondheim kommune ønsker at: «... kommunene skal få myndighet og mulighet til å avgjøre hvilke private barnehager som skal få tilskudd, hvor lenge de skal få tilskudd for de plassene de fyller, og hvilket nivå tilskuddene skal ligge på.»

Vår opplevelse når vi leser høringsforslaget, er at kommunedirektøren ikke ønsker private barnehager, skriver Trude Sjøhagen Nordgaard, Styrer, Læringsverkstedet Sætra Idrettsbarnehage, på vegne av PBL Lokallag Trondheim.  Foto: PRIVATDette er i praksis en avvikling av prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av barn i private og kommunale barnehager. Forslaget innebærer større uforutsigbarhet for familiene, ansatte og barnehageeiere, og vil true kvaliteten i tilbudet til barn i private barnehager. Modellen bygger på mye av det vi ser i helsesektoren, der blant annet private aktører må søke om fornyet driftstilskudd med om lag tre til fem års intervall.

Hvordan tenker kommunedirektøren at barnehagene skal utvikle god pedagogisk kvalitet, et trygt og godt arbeidsmiljø, og trygge barnehagemiljø for familiene hvis man ikke vet om barnehagen får tilskudd lenger enn 3-5 år fram i tid? Hvis politikerne slutter seg til kommunedirektørens høringsuttalelse, er det i prinsippet å bygge ned private barnehageplasser i byen vår. Private barnehager utgjør om lag 40 prosent av kapasiteten av barnehagene i Trondheim. Vår opplevelse når vi leser høringsforslaget, er at kommunedirektøren ikke ønsker private barnehager.

LES OGSÅ: Barnehageansatte er på ingen måte velferdsprofitører

Videre ønsker kommunedirektøren å kunne redusere antall barnehageplasser i private barnehager, uavhengig av hvilken barnehage foreldre ønsker for sine barn. Dette betyr at kommunen skal kunne overstyre foreldres foretrukne valg av barnehage, og at mindre etterspurte barnehageplasser kan bli opprettholdt på bekostning av barnehageplasser som er ønsket av foreldrene. Kommunedirektøren ønsker med dette å fylle sine egne barnehager først, før de slipper oss private barnehager til. Valgfriheten til byens småbarnsforeldre forsvinner.

Kommunedirektøren i Trondheim har ansvaret for alle barnehagene i kommunen. Verken arbeidsutvalget for private barnehager eller PBL lokallag har blitt tatt med på høringen som nå sendes til politikerne. Vi kan heller ikke se at FUB (Foreldreutvalget for barnehager) er tatt med i arbeidet. Vi har prøvd å komme i dialog uten å lykkes. Det er provoserende å lese at kommunen opptil flere ganger i høringsuttalelsen vektlegger demokratiske prosesser i samarbeidet mellom kommunen og private barnehager. Paradoksalt har dette vært helt fraværende i prosessen med utarbeidelsen av høringssvaret.

Les også: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Med dagens barnehagemodell kan familier velge hvilken barnehage de ønsker at barna skal gå i. De mest populære barnehagene har høy dekningsgrad, og ventelister. Med dagens ordning har familier valgfriheten til å velge en barnehage fordi man ønsker et spesifikt tilbud for sine barn. Man kan for eksempel velge om man ønsker å sende barna til en barnehage med et religiøst verdigrunnlag, idrettsbarnehage eller til en naturbarnehage. Høringen til Trondheim kommune legger opp til at det er kommunen som i fremtiden skal bestemmer hvor barna skal få barnehageplass, ikke foreldrene. Det betyr at kommunen får et økonomisk insentiv til å prioritere å fylle opp sine barnehager først.

LES OGSÅ: Vi kan ikke utelukke alle private av ideologisk prinsipp.

En stor frykt er at kvaliteten i barnehagene vil bli dårligere. Private barnehager kommer år etter år bedre ut på foreldreundersøkelser og har lavere sykefravær. Kvaliteten i barnehagesektoren vil, med kommunedirektøren forslag, svekkes ved at det ikke finnes tilstrekkelig med alternativer til de kommunale barnehagene som kan utfordre de på barnehagetilbudet. Det er de private aktørene som har vært pådrivere for utvidede åpningstider, bedre mattilbud, profilbarnehager osv.

Privat sektor har gått foran med systematisk kvalitetsutvikling og innovasjon. I dag har vi sunn konkurranse barnehagene imellom. Uansett privat eller kommunal barnehage må vi jobbe hardt for å tilby et attraktivt og godt nok tilbud for å få foreldrene til å velge vår barnehage. Det blir det kvalitet av! Med kommunedirektørens forslag til finansieringsmodell mister vi dette momentet. Privat sektor vil utarmes og sakte, men sikkert dø. Kjære politikere, foreldre og ansatte i private barnehager; stå opp og si ifra at vi ikke ønsker kommunedirektørens forslag. Vi ønsker oss finansieringsmodellen «Kvalitets og mangfoldsmodellen». Den vil likebehandle barn i alle barnehager, uavhengig av om de går i en kommunal eller privat barnehage.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe