Innleggsforfatteren mener at handelen vil gå tilbake til normalen når arbeidet med sykkelvei er ferdig.  Foto: Kristoffer Furberg

Nei, sykkelfelt ødelegger ikke Midtbyen

Fridtjov Brun og Ivar Koteng hevder i et innlegg i Adresseavisen at det kommende sykkelfeltet i Fjordgata kommer til å ødelegge for framkommeligheten og handelen i Midtbyen. Dette er i stor grad synsing uten støtte fra verken erfaring eller fagkunnskap.

Erfaringen fra innføringen av miljøgatekonseptet i Olav Trygvasons gaten for noen år siden er belysende. I den perioden var jeg veileder til en student som ville skrive sin bacheloroppgave om effekten av miljøgaten på handelen i gaten. Han trodde i utgangspunkt at miljøgaten, ved å sette begrensninger på privatbilen, skulle føre langvarig skade til handelsstanden på gaten. Resultatene viste seg til å være noe annet.

LES OGSÅ: Koteng og Brun: Tiltaket er direkte uforsvarlig og respektløst

Johannes Mauritzen avviser kritikken av sykkelvei i Fjordgate fra Fritjof Brun og Ivar Koteng. 

I samarbeid med Midtbyen Management samlet han inn data om handel før og etter innføring av miljøgaten. Riktig nok var det et lite fall i handel i de månedene der man holdt på å bygge om gaten. Men handelen gikk snart tilbake til trenden fra før. Flere butikker opplevde en betydelig økning i handel.

LES OGSÅ: – Sånn som det står nå, er dette helt uansvarlig

Min student var ikke alene i å finne slike resultater. Det finnes en ganske omfattende litteratur som ser på de økonomiske effekten av byutviklingstiltak som omfordeler plass fra privatbil til buss, sykkel og gående. De aller fleste finner en positiv økonomisk effekt av slike tiltak. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Privatbilen er en ekstremt ineffektiv og plasskrevende transportmiddel.

LES OGSÅ: Nå forsvinner parkeringsplassene i Fjordgata

Ved å bytte ut plass til parkerte privatbiler og gi mer plass til syklende og gående, gir det plass til flere i en tett bykjerne. Det er til syvende og sist mennesker som handler, ikke biler.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe