Er det noe vi skal diskutere fremover, er det ikke samarbeidspartnere, men partiets politikk og profil, og hvordan vi skal klare å nå bredere enn vi har klart denne gang, skriver Martine Tønnessen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jeg må skuffe dere som ønsker et nytt veivalg

Mediene har de siste dagene prøvd å få en ny runde med «KrF veivalg». Jeg skjønner at journalistene synes politisk drama er gøy, og på underlig vis lengter tilbake til 2018 da de kunne sende livebilder fra KrFs fylkesårsmøter i beste sendetid. Jeg må skuffe dere.

Til grunn for ønsket om et nytt veivalg, ligger det et premiss om at veivalget i 2018 handlet om politikk. Det gjorde det ikke. Politikken var vi helt enige om. Landsstyret til KrF gjorde et vedtak om hvilke politisk plattform vi skulle jobbe ut fra, kalt «sammen for et varmere samfunn». Det beryktede veivalget, handlet om hvor vi mente vi ville hente mest, og hvor KrF burde samarbeide i 2018. Utgangspunktet var den politiske situasjonen som var da. I 2021 er den politiske situasjonen helt annerledes.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

KrF er, og har alltid vært, et sentrumsparti. Både før og etter 2018 har det vært klart at vi kan samarbeide både mot høyre og venstre. Vi sitter i ulike konstellasjoner i fylker, kommuner og regjering; men politikken vår er den samme. Det handler om lokale forhold, maktfordeling mellom partiene og hvordan KrF skal hente gjennomslag for mest mulig av sin politikk. Derfor er det ikke noe revolusjonerende med «blå» KrFere som sier at de kan samarbeide med venstre: selvsagt kan man det. Det handler om gjennomslag for politikk. Hvilke samarbeid man mente KrF burde gå inn i 2018, handlet om hvor man mente KrF hadde mest å hente i 2018.

KrF trenger ikke en «ny veivalgsdebatt». Men KrF må ta en fot i bakken etter valget og se hvordan partiet best får gjennomslag for politikken gikk den nye sammensetningen av Stortinget. Hvilken fargekode mediene gav den som skal lede partiet fremover i 2018, har ingenting å si i 2021.

Er det noe vi skal diskutere fremover, er det ikke samarbeidspartnere, men partiets politikk og profil, og hvordan vi skal klare å nå bredere enn vi har klart denne gang. Det er ikke et veivalg om samarbeidspartnere. Det er politisk vurdering, og ikke minst god gammaldags politikkutvikling. Det skal vi få til uten fargekoding.

Denne teksten var først publisert på Tønnessens Facebook-side. Gjengis med tillatelse.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe