Vi har klare forventninger til at det nye flertallet av venstresidepartier staker ut en helt ny politisk kurs for arbeids- og samfunnsliv, skriver John-Peder Denstad i LO.  Foto: Håvard Jensen

Politisk plattform for ny kurs

LO i Trondheim og omegn har sendt gratulasjoner til partilederne i Ap, SV, Sp og Rødt med valgseieren. Våre forventninger til det nye flertallet av venstresidepartier kommer klart til uttrykk ved de kravene som ble vedtatt enstemmig av LOs regionkonferanse i Trøndelag 14.10.2020, bestående av alle LOs forbund og 15 av LOs lokalorganisasjoner. Disse ble også fremmet overfor partiene på årets Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Vi har følgende krav til en rødgrønn politikk i regjeringserklæringen som nå skal forhandles frem:

LES OGSÅ: Støre: – Vi har et stort ansvar og en stor mulighet

Arbeidslivspolitikk: 1) Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling. 2). Ta tilbake tapte rettigheter og styrk arbeidsmiljøloven, herunder kollektiv styring av arbeidstida med sentral, faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. 3). Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.

Næringsliv, industri- og energipolitikk: 1). Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt. 2). Prinsippet om næringsnøytralitet forkastes, prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet. 3). Deler av Statens pensjonsfond utland må, gjennom fondsavsetninger, brukes til målrettet investering i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling nasjonalt, som bidrar til både lokale og globale klimaløsninger. 3). Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri. 4). Nei til Norsk deltagelse i EUs energiunion Acer. Allerede fattede vedtak om Acer må reverseres.

LES OGSÅ: Rødt-Hege er historisk: Her er fire saker hun vil kjempe særlig hardt for

Stans privatiseringen: 1). Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, konkurranseutsetting, privatisering og anbud, herunder blant annet innen kollektivtrafikken. 2). Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring. 3). Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur.

Fjern usosiale kutt: Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og levealdersjustering for uføre må opphøre.

EU og EØS: 1). Bruk av reservasjonsretten mot EØS-direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter. 2). Utredning av alternativer til EØS-avtalen, jfr. vedtak på Fellesforbundets landsmøte i oktober 2019, må inngå som en sentral del av regjeringsgrunnlaget.

Vi har klare forventninger til at det nye flertallet av venstresidepartier ved de kommende forhandlingene om en ny politisk plattform staker ut en helt ny politisk kurs for arbeids- og samfunnsliv.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe