Pensjonistforbundet Trøndelag vill rette en stor takk til alle medlemmene for den innsatsen de legger ned i lokalsamfunnet, skriver ledelsen i forbundet.  Foto: Privat

Sosiale tiltak for eldre - av eldre

Vi ønsker å rette søkelyset på en aktivitet som har foregått litt i det stille, men som har vært til stor glede og nytte for mange eldre. Pensjonistforbundet Trøndelag har på vegne av statsforvalteren formidlet 2,4 millioner kroner til lokalforeninger spredt over hele Trøndelag. Vi har 81 lokalforeninger. Mange av dem har sendt inn søknader til fylkesstyret, der de beskriver hvilket tiltak det søkes penger til. Kravet for tiltaket er at det er til berikelse for eldre, som i stor grad har vært forhindret fra normal sosial aktivitet under pandemien.

LES OGSÅ: Eldre i disse koronatider

På denne måten har mange pensjonister og uføre fått en ekstra fin opplevelse de siste månedene: Scootertur i Steinkjer, etablering av kor i Grong, busstur i Meråker, hyggelig sammenkomst i Orkanger skihytte, Underholdning med sang og musikk på Hølonda, Kunstnerisk og sosial samling i Selbu, underholdning og kåseri i Rindal. Festmiddager her og der. Eksemplene er mange!

Alle disse aktivitetene – mer enn 60 alt i alt – krever ikke bare økonomi. Det krever ikke minst noen ildsjeler med dugnadsånd som planlegger og gjennomfører aktiviteten. Pensjonistforbundet Trøndelag vill rette en stor takk til alle medlemmene for den innsatsen de legger ned i lokalsamfunnet – med og uten tiltaksmidler fra Statsforvalteren.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe