Ellen Loxley, leder for Møllenberg og Rosenberg velforening, mener både NTNU og andre aktører i Trondheim må på banen for å få bukt med hyblifisering og festbråk som rammer flere bydeler.   Foto: Ole Ekker

Pekeleken går sin vante runddans og Møllenberg blir offerlammet

Vi ser årlig den samme debatten sirkulere i media med den samme ansvarsfraskrivelsen og pekeleken på hvem som må få en slutt på fyll og festing – som i mange tilfeller overskrider lover og forskrifter.

I år har imidlertid debatten blitt farget av en rekke ytringer fra våre beboere som ber om hjelp og om at de voksne menneskene som bor i bydelen overholder lover og regler. Men hva kan vi gjøre når ingen tar ansvar, verken forebyggende der NTNU fram til nå har vært totalt fraværende – noe Anne Borg på nytt understreker i et debattinnlegg i Adresseavisen 8. september, og lovens lange arm ikke utdeler de bøter som voksne mennesker absolutt burde fått? Hva kan vi som velforening gjøre når politikere lar utleierne herje fritt?

LES FLER INNLEGG I DEBATTEN OM STUDENTFESTING:

I bydelen vår bor det småbarnsfamilier, unge voksne, pensjonister, studenter - mennesker i alle aldre. Flere tusen mennesker faktisk, og det som kunne vært en bydel preget av harmoni, framgang og vekst, fremstår i dag som en bydel i forfall med et økende antall nabokonflikter. Som velforening representerer vi mange av beboerne, og vi registrerer et stort engasjement og stor omsorg for bydelen. Studentene i bydelen vår er en initiativrik gruppe som kan gi bydelen farge og folkeliv. De som har bodd i bydelene i flere tiår kjenner til Møllenbergs spennende historie og gullalderen – da småbarn kunne leke fritt i gatene.

Velforeningen ønsker ikke å skru tiden tilbake, men vi ønsker en utvikling som gir et bedre bomiljø og bymiljø for alle. Vi prøver å jobbe forebyggende og skape dialog med linjeforeningene, politiet, politikerne og våre beboere. Vi ønsker en bydel med møteplasser for beboerne, kafeer, lekeplasser og vintagebutikker. I et drømmescenario kan dette bli en trendy og harmonisk bydel for de aller fleste beboere. Det skal være attraktivt å bo sentrumsnært i en verneverdig byggmasse.

Dessverre har det vist seg at byggmassen med dagens rammevilkår egner seg bedre for utleie av hybler, i stedet for at leilighetene selges til mennesker som ønsker å bosette seg her.

LES OGSÅ: – Det er psykisk terror det som foregår på Møllenberg

Når pekeleken ikke fører fram er det vi beboerne som får svi. Det har vært vanskelig for politiet å håndheve lovverk for nattero og ordensforstyrrelser. De har utvist liten handlekraft, bøtelagt få ordensforstyrrelser og viser til en mangel på ressurser og interne prioriteringer. NTNU har så utvist minimalt med interesse for å bidra til at alle deres studenter blir trivelige naboer eller lovlydige mennesker. Møllenbergprosjektet er fortsatt gjenstand for utredelse og har så langt kun en symbolsk verdi. Politikerne har heller ikke evnet og tilby studentene bedre hybler enn det som leies ut på Møllenberg. Vi i velforeningen peker på NTNU-rektor Anne Borg, politiet og politikerne og utleierne, slik at vi sammen kan snu den årelange trenden som har resultert i en bydel preget av konflikter, feststøy og flere titalls anmeldelser under Fadderukene.

Det er gjort mye forskning på de negative konsekvensene av hyblifisering i universitetsbyer. Disse viser at for å finne løsninger må man få alle med på laget, ikke minst universitetet. Det er gjennom å samarbeide med alle interessenter vi kan skape et bedre forhold mellom studentene og byens befolkning. I vårt tilfelle kommer vi ikke langt når universitetet ikke klarer å se at det finnes et problem. Når beboere, velforeninger, politiet og politikere forteller at der det er problemer er det uansvarlig av NTNU å ikke erkjenne dette. I stedet legger NTNU skylden på en liten gruppe studenter, uten tanke for resten av studentene som også opplever mer og mer uvilje fra byen. NTNU ønsker å gå tettere dialog med linjeforeninger og andre studentorganisasjoner, kanskje det er på tide å gå i dialog med byen rundt dem også?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Etter årevis med nabokonflikter, ser vi i bydelen Møllenberg at framtiden ser litt lysere ut. De aktørene vi så gjerne skulle sett på banen tidligere, inviterer oss endelig til dialog. Vi ser at politiet har satt bydelen på dagsorden og at politikere forstår kompleksiteten i den alvorlige problemstillingen som bydelen Møllenberg står overfor. Vi håper at bydelen Møllenberg endelig får den oppmerksomheten som den fortjener.