Vi som ønsker profittfri velferd, er nemlig tydelige på at kritikken dreier seg om eierne av kommersielle velferdsselskaper, ikke de ansatte, skriver de to debattantene.   Foto: Shutterstock (illustrasjonsbilde)

Misoppfattelser om profitt i velferden

Midler bevilget til barnehagedrift bør gå til et best mulig tilbud til barna. I debatten om velferdsprofitt er det viktig å ikke la kritikken av forhold eierne av kommersielle velferdsselskaper er ansvarlige for, ramme ansatte. Her har særlig eier et ansvar for å bidra til ryddig rolleforståelse.

Jo Erik Øverby skriver i Adresseavisen 5. september at han og hans kollegaer «har fått et profitørstempel i panna», og sikter til sin jobb som ansatt i FUS/Trygge barnehager, som er en av Norges største kommersielle barnehagekjeder. Øverby baserer innlegget sitt på en stråmann.

LES #MINVALGKAMPSAK-INNLEGGET TIL ØVERBY: Jeg og mine kolleger har fått et profittstempel

Vi som ønsker profittfri velferd, er nemlig tydelige på at kritikken dreier seg om eierne av kommersielle velferdsselskaper, ikke de ansatte.

Øverby gir ingen konkrete eksempler på hvordan han og andre ansatte blir stemplet, hvilket gjør det vanskelig å vite hva som ligger til grunn for denne oppfatningen. Men slik Øverby formulerer seg, kan det være vanskelig for leseren å vite om han er bevisst forskjellen på sin egen rolle som ansatt og Eli Sævareids rolle som eier av FUS/Trygge barnehager. Det er derfor ryddig å oppklare potensielle misforståelser.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

FUS/Trygge barnehager er en kontroversiell velferdsaktør, ikke minst på grunn av sin kreative selskapsstrukturering, finansielle krumspring og feilslåtte oljeinvesteringer som blant annet Dagbladet og Aftenposten har skrevet om.

Flere partier og arbeidstakerorganisasjoner har de siste årene tatt til orde for en oppdatering av barnehageloven, for å sikre at fellesskapets midler går til formålet. Høyre sendte i 2019 flere forslag til endringer av barnehageloven ut på høring. I den påfølgende prosessen har det blitt avdekket at de store kommersielle kjedene, inkludert FUS/Trygge barnehager, skiller seg ut som særdeles lønnsomme, samtidig som bemanningen er lav.

For vår del er det viktig å si at vi ønsker at ansatte skal ha best mulige lønns- og arbeidsvilkår og flest mulig kollegaer, slik at de kan gi et best mulig tilbud til barna.

Vi kan forstå at det kan oppleves ubehagelig at selskapet man jobber i, kritiseres. Vi har selv varslet om misbruk av offentlig midler i en kommersiell barnehage, og opplevde at enkelte ansatte dessverre tok kritikken av eierne personlig.

Det er viktig at barnehageeier er seg sitt ansvar bevisst og tydeliggjør at kritikken ikke handler om de ansatte. Det er jo ikke ansatte som mottar offentlig midler og er ansvarlig for hvordan de brukes. Ansatte skal ikke og kan ikke svare for forhold kun eier rår over.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe