Det er store geografiske forskjeller i Trøndelag på hvor akseptabelt det er for ungen å drikke alkohol.  Foto: Privat

Etterlyser kjipe foreldre  

De ferske Ungdata-tallene fra Midt-Norge viser at det er grunn til å snakke om ungdom og alkohol. Ungdomsfylla kan være farlig, og den beste medisinen er kjipe foreldre. De siste ukene har tall fra denne Ungdata-undersøkelsen blitt offentliggjort i flere kommuner. Tallene gir en god indikasjon på hvordan det står til blant våre unge og håpefulle, og hvilke områder vi må jobbe med.

LES OGSÅ: – Ungene har fått med seg alkohol når de er konfirmert

I Midt-Norge viser tallene blant annet at det er store forskjeller i hvor strenge foreldre er når det kommer til alkohol. Undersøkelsen spør ungdommene om de får lov av foreldrene sine å drikke alkohol. Tallene inkluderer alle ungdomsskole-trinnene, helt ned til 13- og 14-åringene i 8. klasse.

Blant elevene i Frosta, Levanger og Malvik svarer rundt fem av hundre at de får lov av foreldrene å drikke alkohol. På Hitra, i Steinkjer og i Melhus svarer rundt ti av hundre det samme, mens tallet i Rennebu, Rindal og Midtre-Gauldal er over tyve av hundre. For hele Trøndelag svarer om lag én av ti ungdomsskoleelever at de får lov til å drikke alkohol.

LES OGSÅ: Ungdomsfyll i Trøndelag: Her er konkrete råd til foreldre

Foreldres holdninger til alkohol overfor ungdom er viktige. Til tross for hva mange tror, viser nemlig forskning at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol. Ungdom med klare avtaler og regler rundt alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler. Det er også et funn at de som får tilsendt alkohol med hjemmefra, ikke drikker mindre, men drikker dette i tillegg til det de får tilgang til på festen.

Ungdomstid er brytningstid, og for mange betyr det å eksperimentere med alkohol. Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før fylte 18 år, og halvparten av 15-16-åringer har drukket alkohol det siste året. Det betyr ikke at det er bra. Det har stor verdi å utsette ungdoms debut med alkohol og begrense et eventuelt inntak i ungdomstiden. Statistikk viser at de som begynner tidlig, og drikker mer enn jevnaldrende som ungdom, også har et høyere forbruk og mer utfordrende forhold til alkohol i voksenlivet.

LES OGSÅ: 13-åring måtte hjelpes hjem. Politiet retter en pekefinger mot ungdomsforeldre

Samtidig vet vi at ungdom og alkohol er risikosport. Sannsynligheten for å bli utsatt for, eller å utøve vold, øker ved inntak av alkohol. Det samme gjelder sex man angrer på, overgrep eller å ta bilder og bli fotografert – med uønsket spredning på nett.

Det er krevende å være tenåringsforelder. Ikke minst når det kommer til alkohol og rus. Kommunikasjonen med tenåringen er ofte mer krevende, og man skal klare å sette grenser – samtidig som man skal være til stede, blant annet når ungdommen trår over grensen. Vi forstår at det er en vanskelig balansegang, noe Ungdata-undersøkelsen også avdekker. Derfor har vi fem råd til deg som kanskje kan være til hjelp på veien.

  1. Snakk med ungdommen om alkohol. Hvis dere har hatt gode samtaler om de negative konsekvensene av å drikke alkohol, blir det lettere for dem å stå imot drikkepress. Mange ungdommer drikker for å bli sosialt akseptert og for å være en del av fellesskapet, og da kan det være fint å ha en streng forelder å skylde på.
  2. Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende.
  3. Ikke send med alkohol på fest. Det er en myte at du da har oversikt over hva og hvor mye tenåringen vil drikke i løpet av kvelden. Ungdommen drikker riktignok det de får av sine foreldre – men ofte kommer det i tillegg til alkoholen de får fra andre ungdommer på festen.
  4. Allier deg med andre foreldre. Snakk om hvilke regler dere vil at skal gjelde for ungdommene i deres klasse eller nærmiljø.
  5. Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når tenåringen din ringer – selv om det er midt på natta.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe