Trondheim Symfoniorkester og Opera støtter våre kolleger og ønsker dem lykke til med streiken for en god og varig pensjonsordning!, skriver TSO-tillitsvalgt i dette innlegget.  Foto: Morten Krogvold

Våre kolleger fortjener samme rettferdige pensjon

Arbeidsgiverne nekter å imøtekomme kravet om rettferdig pensjon for arbeidstakere ved teatre, opera og orkester. Nå er det streik i sektoren. Kort fortalt ønsker de ansatte ved kulturinstitusjonene en hybridpensjon som er livsvarig og sikrer kvinner like gode ytelser som menn.

LES OGSÅ: Må vi virkelig streike for likestilt pensjon i 2021?

I 2021 er det underlig å måtte streike for noe så selvfølgelig som rettferdig pensjon som ivaretar begge kjønn. Onsdag 8. september trappes streiken opp til å inkludere våre kolleger ved Trøndelag Teater. Dette er fryktelig trist. Vi som jobber i Trondheim Symfoniorkester og Opera (TSO) har nettopp den pensjonsordningen våre kolleger streiker for. Vi har gjennom den lokale forhandlingsretten kommet til enighet om en hybridpensjon som varer hele livet og er kjønnsnøytral. Både arbeidsgiver og de ansatte er godt fornøyd med ordningen.

LES OGSÅ: Teatre og museer med store overskudd i katastrofeåret 2020

Motstanden mot å innføre hybridpensjon, er uforståelig. Arbeidsgiverne svarer på streiken ved å påstå at det å bytte ut innskuddspensjonsordning med hybridpensjon, vil være dårligere for ansatte og frilansere, og i tillegg svekke den økonomiske forutsigbarheten til kulturinstitusjonene. Jeg er uenig i dette på flere punkter:

  1. Norges beste innskuddspensjonsordning er hybridpensjon. Hybridpensjon er også en innskuddsordning.
  2. Påstanden om at hybrid er dårligere for de ansatte, faller på sin egen urimelighet. Hvorfor skulle de ansatte gått i streik for en dårligere ordning?
  3. Frilanserne er godt ivaretatt i vår hybridordning. Alle frilansere i TSO opptjener pensjon fra første krone, og vår faste «pool» av vikarer vil få en livsvarig ytelse på linje med de fast ansatte. Våre frilansere er fornøyde.
  4. Hybridpensjonsordningen vår svekker ikke forutsigbarheten til kulturinstitusjonene. Det bekreftet pensjonseksperten arbeidsgiver brukte under våre lokale forhandlinger, tilfeldigvis en av ekspertene Spekter selv har brukt. I 2016 gikk partene med på en midlertidig pensjonsordning for å sikre økonomien og bærekraften ved institusjonene. I denne protokollen står det svart på hvitt: Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser.

LES OGSÅ: Bruker sparepenger, tar opp lån og selger utstyr for å klare seg

I 2021 prøver nå Spekter å løpe fra sine forpliktelser. Jeg oppfordrer alle arbeidsgiverne om å innføre hybridpensjon slik TSO har gjort. Dere kan ikke skylde på Spekter, ansvaret ligger hos dere. Orkestrene har som TSO lokal forhandlingsrett. Trondheim Symfoniorkester og Opera støtter våre kolleger og ønsker dem lykke til med streiken for en god og varig pensjonsordning!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe