Kvinnene den nye lovgivningen går hardest utover, er gjerne de kvinnene som har minst ressurser, tid og nettverk til å finne alternativer, altså de fattigste, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Abortdebatten i USA får det til å gå kaldt nedover ryggen min. Den følelsen tar jeg med meg når jeg stemmer

Delstaten Texas i USA har vedtatt en såkalt «Heartbeat Law». Denne loven forbyr abort fra den estimerte tiden et fosters hjerteslag kan registreres, altså uke seks i svangerskapet. Loven er absolutt, det vil si at det gjøres ikke unntak for graviditet ved incest og voldtekt. Denne loven er et overgrep på kvinners og jenters rettigheter, helse og liv. USA er et land som kaller seg «… the land of the free».

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

LES OGSÅ: En trussel mot demokratiet

Denne loven taler tvert imot om et land hvor konservative krefters langvarige maktspill rundt kvinnens eierskap til egen kropp har vunnet frem, og derimot innskrenket friheten til over halvparten av sine borgere. Høyresidens politikk har i mange år hvilt på kampen om abort. I 1973 vedtok USAs høyesterett, «Roe vs. Wade», en avgjørelse som sa at USAs grunnlov skulle beskytte en kvinnes frihet til å velge en abort uten inngripende restriksjoner av styresmaktene. Nå har høyesterett i USA valgt å ikke stoppe lovforslaget, sannsynligvis et produkt av at en konservativ dommer valgt av daværende president Trump tok over plassen til den avdøde, kjente kvinnerettsforkjempende Ruth Ginsburg.

Per dags dato er det ikke slik at staten selv kan overvåke aborter, men staten har nå bedt innbyggere, både innad i staten og utenfor, saksøke klinikker og kvinner som bryter loven. For dette loves en dusør på minimum 10 000 dollar, altså nesten 90 000 kroner, for hver anmeldt ulovlig abort. Hvis du er kjent med Margaret Atwoods bøker om «The Handmaids Tale», eller du har sett serien, bør det gå kaldt nedover ryggen din nå. I USA er det et paradoks at de som er «pro-life» tydeligvis undergraver det faktum at det å gjøre abort ulovlig ikke direkte fører til at kvinner ikke tar abort, men at de da får abort utført ulovlig eller gjør det selv, noe som er livsfarlig for kvinnene. Kvinnene den nye lovgivningen går hardest utover, er gjerne de kvinnene som har minst ressurser, tid og nettverk til å finne alternativer, altså de fattigste.

Hvorfor skal nordmenn bry seg om dette når de leverer stemmeseddelen i år? Hvis du ikke har bodd under en stein de siste åra, er det en kjent sak at KrF, i samarbeid med et Høyre som setter ønsket om å beholde makta over kvinners rett til selvbestemmelse, gjentatte ganger har forsøkt å innskrenke abortloven.

Det er lett å tenke at det aldri i livet vil bli som i Texas her til lands, men det som skjer i USA nå bør være en alarmklokke om hva som skjer om konservative krefter undervurderes eller gis mer spillerom. Vi burde kommet langt nok i verdenshistorien til å ha kunnskap om at religionsbasert moralpolitikk ikke har noe i et moderne demokrati å gjøre, og at konsekvensen av å innskrenke bautaer som retten til å bestemme over egen kropp, kan være dødelige. Når det snakkes om livets rett, er det ikke kun livet i magen som er verdifullt, men også livet til det levende mennesket magen tilhører. Igjen og igjen ser vi at når konservative krefter får fotfeste, så gyves det løs på kvinners rettigheter. Hvis du mener at kvinner skal bestemme over egen kropp, hvis du mener at familieplanlegging er en viktig del av folkehelsa, hvis du mener at det er foreldre selv som vet best om de er i stand til å ta seg av et barn eller ei, ja da tar du med de meningene inn i valglokalet. La oss unngå å bli helt Texas.

Midtnorsk debatt: Ekstrem abortlov: Tragisk tilbakeskritt for kvinner

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe