Gjennom en årrekke har jeg, eierne våre og våre ansatte fått et profitørstempel i panna fra noen av våre fremste folkevalgte, skriver Jo Erik Øverby.   Foto: Håvard Jensen

Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkampsak: private barnehagers kår

Ord og begreper betyr noe – kanskje særlig i politikken. Løgn og svartmaling av en hel sektor, spesielt politikere på ytre venstre, har over tid festet seg og blitt til sannheter.

Å være barnehagestyrer er i utgangspunktet vanskelig nok. Ansvaret for barna når de er i barnehagen og de ansatte når de er på jobb, er til syvende og sist mitt. Det går mange timer med til å planlegge, gjennomføre og evaluere en god barnehagehverdag. Jeg har gått inn i dette yrket fordi jeg brenner for god pedagogikk og det å se alle barn. Og jeg er oppriktig stolt av det vi får til her i barnehagen. Men jeg er ikke stolt av alle politikerne våre. Gjennom en årrekke har jeg, eierne våre og våre ansatte fått et profitørstempel i panna fra noen av våre fremste folkevalgte.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Jeg kan tåle å bli kalt både det ene og det andre. Det blir man vant til. Men når mytene fremsettes av godt kjente rikspolitikere, og man ikke får forsvare seg, så blir det en tung bør å bære. Ikke bare for meg, men også for mine ansatte. Og vi er til syvende og sist barnehageansatte. Vi skal stå i stell, omsorg, pleie, lek og læring med barnehagebarna – da er det ikke mye tid igjen til å være samfunnsdebattant og å stå opp mot høylytte, innflytelsesrike stortingspolitikere i Oslo.

Faktum er at det SV og Rødt har hevdet om oss, barnehagen vår og selskapet som eier barnehagen, ikke har rot i fakta – det er myter. Det finnes ingen såkalt «superprofitt» i barnehagens regnskap eller barnehagekjedens regnskap. Tjener vi penger? Ja, som alle andre private virksomheter er vi avhengig av en form for fortjeneste for at arbeidsplasser skal være trygge og vi skal kunne investere i vedlikehold og ansatte.

LES #MINVALGKAMPSAK: Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid

I diskusjonen om private barnehager brukes det i et forsøk på å skape et inntrykk av at mange kjeder tjener mye penger på å drive barnehager og at vi går med enorme overskudd. Dette er faktisk feil. Over tid er barnehagene forhåpentligvis lønnsomme i sum, men nivået er moderat, og ikke i nærheten av såkalt «superprofitt.»

Faktisk går hele tre av ti private barnehager med underskudd, og privat barnehagesektor hadde i 2019 et gjennomsnittlig overskudd på 2,4 prosent. Om du vil kalle det profitt, blir i så fall en smakssak. Du kunne kalt det overskudd eller lønnsomhet. Det kan ikke omtales som «superprofitt», uansett hva man sammenlikner det med. En gjennomsnittlig, norsk bedrift har et overskudd på om lag 5,3 prosent av omsetningen.

Til og med kommunene stiller avkastningskrav til sine investeringer på langt over 2,4 prosent. Da er det ingen som nevner hverken «super» eller «profitt». Samtidig føres det aller meste av våre overskudd tilbake til drift av barnehagen og systemene som bidrar til økt kvalitet og en bedre barnehagehverdag. Barnehagen jeg har vært så heldig å få lov til å ta over, åpnet for 16 år siden. Vi er avhengig av kapital i banken for å kunne gjennomføre sårt tiltrengt vedlikehold i årene som kommer.

Det må være lov å være uenige i hvordan vi skal organisere samfunnet vårt. Hvordan skattepenger skal brukes. Hvilke tjenester og tjenesteleverandører vi skal ha i et velferdssamfunn. Vi har nok av utfordringer som fortjener å debatteres skikkelig. Da trenger vi ikke flere stråmenn som «superprofitt». Det er en ærlig sak at SV og Rødt ønsker barnehager som vår og aktører som oss ut av barnehagesektoren. Men da bør man basere seg på fakta og ikke myter. Velgerne fortjener det. Og omtrent halvparten av landets barnehageansatte som jobber i private barnehager fortjener det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe