Lipødem og lymfødem i ulike stadier er et av flere lidelser som rammer kvinner. det må forskes mer på dette, skriver intersseforeningen i dette innlegget.  Foto: Privat

Kvinnehelse nå!

Vi vil rette en stor takk til Norske Kvinners Sanitetsforening som fokuserer på kvinnehelse og som også taler kvinnehelsens sak. Flott at Høyres kvinner fra Trøndelag, Helland, Lønseth og Gimse (jfr. kronikk Adressa 25.08) også vil fokusere på kvinners helse og på enda mer forskning omkring kvinnesykdommer.

LES OGSÅ: Det gjør inntrykk å lese Tonje Hatmyrs tekst

Trøndelag Sør lymfødem- og lipødemforening ønsker også mer forskning rundt sykdommer som rammer spesielt kvinner, nemlig lymfødem og lipødem. Det er en kroniske genetiske sykdommer som rammer ca. elleve prosent av kvinnene, og det finnes store mørketall.

Det er en nødvendighet at kvinners helseproblemer nå løftes opp og forskes på for å kunne gi en god nok, riktig og lik behandling innenfor de ulike helseregionene. Selv om flere diagnoser er nødvendig å ta tak i, er det kvinner som sliter fysisk og psykisk innenfor disse lidelsene. Med andre ord er det en nødvendighet at det nå må fram i lyset og forskes på.

LES OGSÅ: Velkommen til vår verden!

Lipødem og lymfødem har vært – og er – en ukjent lidelse både for leger, helsepersonell og ellers i samfunnet. Selv om det har vært informasjon både i blant annet media, så er det en lang vei å gå for å få den behandling som enhver kvinne har rett på innenfor hver sin helseregion. Vi har først og fremst et offentlig helsevesen, og det er i det offentlige en bør satse på behandling ut fra den forskning og kompetanse som er nødvendig.

Så det er en bønn til våre politikere fra Trøndelag Sør lymfødem- og lipødemforening at disse sykdommene innlemmes i forskningen blant de andre kvinnelige diagnosene endometriose, muskel og skjelettlidelser. Vi ser at disse sykdommene pr. i dag bør ha et standardisert behandlingsløp innenfor hver helseregion. I dag praktiseres det helt ulikt i de ulike regioner, og kvinner lider på grunn av manglende behandlingsmuligheter for lymfødem og lipødem som også er såkalte kvinnesykdommer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe