Innleggsforfatteren mener velgerne ikke bør stemme taktisk dersom de frykter at stemmen deres kan være bortkastet. Han frykter at det kan ramme KrF.  Foto: NTB / Scanpix

Stemme taktisk? Nei!

Har du ikke allerede stemt, så tenk gjennom om du skal stemme taktisk. Det ser ut til at de såkalte borgerlige partiene ikke kommer til å bli sittende i regjering etter valget. Alle partier lover langt mer enn de greier å innfri – sånn er det bare. Uansett regjeringskonstellasjon så er det bare en ganske liten del av statsbudsjettet som regjeringene kan «skalte og valte med».

LES OGSÅ: Dette kan bli de nye stortingspolitikerne

Ingen greier heller å være enig i alt som står i de enkelte partiprogrammer, men alle bør finne fram til noen kjernesaker som de vektlegger ekstra mye. Vi kan vel trygt si at vi bor i ett av verdens aller beste land å leve i – velferdsstaten må vi hegne om.

LES OGSÅ: I verste fall kan du kaste bort stemmen din

Mitt anliggende gjelder KrF og den magiske sperregrensa. Kommer partiet under fire prosent, så får det dramatiske følger for partiet. Det er viktig at velgere stemmer på partiet sjøl om mange kanskje mener at det er et parti med særinteresser for de få. Verdispørsmål, vektlegging av familiepolitikken og det globale ansvaret er noen av sakene som alltid har stått i fokus. Rapporter den senere tid viser at mange unge – uavhengig av partitilhørighet for eksempel – ønsker å benytte seg av kontantstøtten.

Klimasaken ser ut til å bli en hovedsak i valget. Jeg kan ikke se at KrF har mindre fokus på denne viktige saken enn andre partier. For oss alle gjelder det nok at vi må være innstilt på store forandringer. Utsatte områder i verden på grunn av endringer i klimaet maner oss til å ta viktige grep, og jeg tror vi snarest må ta inn over oss at vi ikke lenger kan fortsette i samme spor (for eksempel når det gjelder fossilt drivstoff). Da kreves det tøffe tak uavhengig av hvilke partier som kommer i regjering. Stortingets sammensetning kan være avgjørende.

Hva skal så være KrFs rolle i politikken framover? Et konstruktivt opposisjonsparti som også blir ei «vaktbikkje» når det gjelder familien i vid forstand, barn, unge, pårørende, enslige, de aller svakeste? Ønsket mitt er at du virkelig må tenke igjennom om en taktisk stemme er det lureste.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe