Ifølge Norsk Sykepleierforbund er gjennomsnittlig avgangsalder hos sykepleiere 57 år. Belastninga må ned! skriver Oscar Aaslund Hovin i dette innspillet i debattserien #minvalgkampsak.   Foto: Espen Bakken

Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkampsak: Heltid i helse- og omsorg

Deltidskrisa er kompleks. Belastninga må også ned.

Ved slutten av 2020, jobbet hele 71,6 prosent av alle turnusansatte innen kommunale helse- og omsorgstjenester i en deltidsstilling. Selv om det går fremover, er det en alvorlig situasjon som krever handling.

Jeg er grasrotskribent for Fagbladet, og i den forbindelse har jeg bedt om innsyn i stillingsannonser og regnskapstall fra de turnusbaserte helse- og omsorgstjenestene til 12 små- og mellomstore kommuner i Midt-Norge. Jeg fikk innsyn fra 9 kommuner. Resultatet var nedslående. Totalt var 21,9 prosent av stillingene hele og faste.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Av 232 stillinger til helsefagarbeidere var det kun 16 faste heltidsstillinger. Resten av stillingene var vikariat eller deltidsstillinger – den minste stillinga var 10 prosent. Til helsefagarbeidere var den gjennomsnittlige stillingsprosenten 41,37 prosent. Mange ender opp med å bli avhengig av å jakte ekstravakter for å få nok inntekt til at hverdagen går opp. I de 211 stillingene til sykepleiere og vernepleiere, var det 81 faste heltidsstillinger, mens resterende 130 stillinger var midlertidige eller hadde en deltidsandel. Den minste stillingen var 18 prosent. Ville du hatt dialysebehandling av en sykepleier i 18 prosent stilling?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har endret seg mye de siste årene. Innbyggernes behov har endret seg og blir stadig mer komplekse. Oppgaver som tidligere var forbeholdt sykehusenes intensivavdelinger, er blitt flyttet ut i kommunene. Det krever kompetente fagfolk. Kompetente fagfolk jobber i heltid: Hvem ville blitt operert av en hjertekirurg i 14,29 prosent stilling?

Vi mangler nesten 9 000 helsefagarbeidere og sykepleiere med og uten videreutdanning i Norge dette året, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse. Om 14 år vil vi mangle 46 000, ifølge Statistisk Sentralbyrå. 14 år. Kun litt over 5110 dager. Det går svinfort.

En undersøkelse fra Fagforbundet, viser at 36 prosent av medlemmene arbeidet deltid. Hele 40 prosent av de som jobbet deltid etter eget ønske, svarte at de gjorde det fordi arbeidssituasjonen var krevende. I tillegg oppga 36 prosent at de jobbet deltid for å få mer fri. Samlet sykefravær i helse- og omsorgstjenesten var på 11,4 prosent i 2019. Det høye sykefraværet handler ikke om latskap, det handler om at det er krevende å jobbe i helse- og omsorgstjenestene – både fysisk og psykisk. Ifølge Norsk Sykepleierforbund, er gjennomsnittlig avgangsalder hos sykepleiere 57 år. Belastninga må ned!

Et viktig ledd i å skape mer heltid vil også være å sørge for at bemanningen på jobb går opp. Spesielt i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem vil det være viktig. En løsning for å skape mer heltid, er å bruke vikar- og overtidsmidlene til å øke bemanningen. På den måten kan man sikre at fast ansatte dekker opp fravær. Fravær kommer uansett og det koster. Kanskje man til og med kunne ha fått en nedgang i fravær dersom man hadde økt bemanninga og dermed minsket belastningen på hver enkelt ansatt. Gjennomsnittlig brukte de ni midtnorske kommunene 14,2 millioner kroner i året på vikarer og overtid. Flere av de måtte bruke bemanningsbyrå for å dekke opp det skrikende behovet.

Vi trenger mer heltid i helse- og omsorgstjenestene. For å få mer heltid, må også bemanninga opp og belastninga må ned. For mange er belastninga så høy at de velger deltid, det bidrar ikke til gode helse- og omsorgstjenester til innbyggere med stadig mer komplekse behov. Det fører heller ikke til at nyutdannede helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere kan etablere seg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe