MDGs Ask I. Lindal presiserer i dette innlegget hva partiet har stilt ultimatum om i spørsmålet om oljesutvinning.  Foto: Richard Sagen

Om slutt i oljeleting, sluttdato og oljekommisjon

I Adressa fredag ble undertegnede feilsitert på at MDG stiller ultimatum til en ny regjering om å fase ut Norges fossile industri innen 15 år. Dette er ikke riktig. MDGs ultimatum til en ny regjering er at vi skal vedta en stans all leting etter nye fossile ressurser. MDG er det eneste partiet som er villig til å stille reell makt bak dette ufravikelige kravet i en vippeposisjon i Stortinget.

Vi foreslår også en oljeutfasingsperiode på 15 år, men kanskje viktigere enn vår eksakte sluttdato er etableringen av en oljekommisjon. Dette etter modell fra den tyske kullkommisjonen som har vedtatt en konkret plan utfasing av all bruk av kull til kraftproduksjon.

En norsk oljekommisjon vil bestå av staten og partene i næringslivet, med mandat til å meisle ut en forutsigbart og god plan for utfasingen av vår fossile virksomhet og sikre rammene for overgangen til det nye fornybare og sirkulære næringslivet, som vi skal leve av når verden har løst klimakrisen og fridd seg fra fossilavhengigheten. Slik avslutter vi oljealderen med stil og sikrer det vi kan kalle et reelt grønt skifte.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe