I Nav snakker vi mye om økonomi. Dersom du har økonomiske vansker, trenger du ikke sitte alene med problemene. Nav har kompetanse til å hjelpe deg, skriver to Nav-ledere i Trondheim..  Foto: NTB / Scanpix

Nav gir økonomisk råd og veiledning

I en kronikk 13. august skriver Arman Vestad at utdanningsinstitusjonene som utdanner sosionomer, leger, barnevernspedagoger og psykologer ikke har økonomiske utfordringer på læreplanen. Noen kunne også få forståelsen av at vi i Nav ikke har kompetanse til å bistå personer som sliter økonomisk. Økonomisk råd og veiledning er et område vi over tid har satset på ved Nav-kontorene i Trondheim, og Arman Vestad var selv en pådriver for dette den tiden han var ansatt i Nav.

LES OGSÅ: DEBATT: Er det riktig at jeg skal betale formuesskatt av erstatningen min?

Ved Nav Lerkendal og Nav Falkenborg har vi ansatte med ulik erfaring og utdanningsbakgrunn. Her er det, for å nevne noen, sosionomer, pedagoger, samfunnsvitere, statsvitere, økonomer, sykepleiere, og mange flere profesjoner. Denne mangfoldigheten bringer med seg en tverrfaglighet som vi mener er positiv for NAVs tjenesteyting.

LES OGSÅ: Alenemor om velferdsstaten: Det har vært en kamp, men nå kan jeg si: Jeg har det bra!

Å jobbe i Nav krever at du har en god fagbakgrunn. Nav-veilederne har komplekse arbeidsoppgaver og forvalter regelverk og rutiner som krever spesifikk og lik kompetanse, for å kunne veilede de menneskene som er i kontakt med Nav. Derfor driver Nav intern opplæring av sine ansatte.

Når det gjelder personlig økonomi holder vi ved Nav Lerkendal og Nav Falkenborg jevnlig kurs for våre ansatte, slik at alle Nav-veiledere skal kunne avdekke om en person har, eller er i risiko for å utvikle økonomiske vansker. Våre ansatte får også kursing i verktøy og hjelpemidler som kan brukes til å bistå folk til en bedre økonomi. Nav-kontorene i Trondheim har i tillegg egne rådgivere som kan tilby personlig tilpasset økonomisk råd og veiledning, og etter korona har vi forsterket innsatsen på dette området.

LES OGSÅ: Slik samarbeider vi i finansnæringa med Nav

Videre har vi gjeldsrådgivere som blant annet kan bistå med å lage nedbetalingsplaner med kreditorer. I 2020 behandlet våre gjeldsrådgivere over 500 saker, og omtrent halvparten av disse gjelder personer som ikke har bistand fra Nav på andre områder. Økonomisk råd og veiledning er en rettighetsbasert tjeneste som man kan få uavhengig av om man har kontakt med Nav fra før eller ikke. Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer på et tidlig tidspunkt, og både på nav.no og Trondheim kommunes hjemmeside kan man finne gode råd til selvhjelp. Nav har også en egen økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon.

Vi er enige med Arman Vestad i at det å ha kjennskap til hvordan økonomiske problemer har innvirkning på alle andre livsområder, er noe alle i et hjelperyrke må kjenne til. Vi stiller derfor vår kompetanse til rådighet også for våre samarbeidspartnere. Eksempelvis skal vår byomfattende økonomirådgiver denne måneden holde et foredrag om personlig økonomi for medisinstudenter på NTNU.

Oppsummert er hensikten vår med å skrive dette innlegget: I Nav snakker vi mye om økonomi. Dersom du har økonomiske vansker, trenger du ikke sitte alene med problemene. Snakk med noen og spør om hjelp. Nav har kompetanse til å hjelpe deg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe