Reindriftssamer fra Fosen i Høyesterett  Foto: Anne Olive Karlsen

Hva forstår disse rettens folk om reindrift og urfolks kultur?

Innlegget ble først publisert i Facebook-gruppa Fosen for folket.

Storheia-saken behandles i Høyesterett med storkammer nå 25. - 31. august, men jusspråket er vanskelig. Det refereres til paragrafer og tidligere saker som visstnok kan sammenlignes med denne saken. Hvor mye er Storheia verdt som reinbeiteområde og hvordan skal urfolkskonvensjonen tolkes? Vi er små i denne salen.

LES OGSÅ: Fem dager da framtiden for reindriften på Fosen står på spill

En av de store, ærverdige salene der det enkelte individs rettigheter skal ivaretas. Selveste storkammeret i Høyesterett. Det prates på lerretet foran oss. Noen dommere stiller spørsmål. Det får meg til å undres på hva disse rettens folk har av kunnskap om reindrift og hvilken betydning den har for urfolks utøvelse av kultur. Jeg sitter med en følelse av at kunnskapen er svært begrenset.

Å se denne saken isolert fra andre utfordringer reindrifta står overfor, gjør at man mister begreper om helheten. Det er det alt handler om, å se at hele vår eksistens må sees i perspektiv. Avgjørelsen i denne saken ligger i hendene på elleve dommere. Hva vet de om verden og livet utenfor sin egen? Hva er deres tolkning av «the right to maintain and enjoy their culture and language» (urfolkskonvensjonen).

SE OGSÅ: Adressa-samtalen om vindkraft under Olavsfest

Jeg er redd for at mangel på kunnskap i rettssystemet vil legge begrensninger på et rettferdig resultat i denne saken. Det snakkes om erstatninger, kostnader og tilskudd. Jeg håper virkelig at disse elleve har forstått at dette ikke dreier seg om penger. Olje- og energidepartementet viste i sin tid mangelfull kunnskap om reindrift og urfolks rettigheter. Har fortielse og usynliggjøring fortsatt grep om myndighetene?

Jeg kjenner på en uro som forteller at vi fortsatt har en lang vei å gå med tanke på å forstå de store linjene i fortid, nåtid og framtid. Men håpet lever.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!