Trondheim har en historisk levning som heter formannskapet, skriver Arne Bjørlykke, Ap-mentor i dette innlegget.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

ForMANNskapet må bytte navn

Trondheim har en historisk levning som heter formannskapet. Vi har i Norge omgjort fylkesmannen til statsforvalter og rådmann til kommunedirektør, men formannskapet holder stand. Det er et gjennomgående prinsipp i vårt demokrati at politikere skal holdes ansvarlig for dere handlinger. I 1886 ble regjeringen ansvarlig overfor Stortinget, og Stortinget kunne felle en regjering.

LES OGSÅ: Kommunepolitikere, et hinder for endring om innovasjon?

I Trondheim er vi politikere bare ansvarlig for våre handlinger hvert fjerde år gjennom valg til bystyret, mens formannskapet som velges av bystyret, ikke er ansvarlig for sine handlinger ovenfor bystyret, som har valgt dem. Det er dessuten høyst uklart om hva formannskapet har ansvaret for og hva rådmannen/kommunedirektøren har ansvaret for. Vi ser at selv rutinerte journalister blander roller med eller mot sin vilje og kunnskap.

LES OGSÅ: Trondheim har «parlamentarisme light» - nå vil man kanskje ta steget ut

Det er selvfølgelig på tide å innføre parlamentarisme i en stor kommune som Trondheim, og gjøre de politiske lederne i byen ansvarlig ovenfor bystyret. Bystyret i Oslo hadde nylig ikke tillit til et byrådsmedlem, og opposisjonen fikk en mulighet til å danne et nytt byråd. I Trondheim ville det i en tilsvarende situasjon være vanskelig å vurdere om ansvaret for store overskridelser lå hos kommunedirektøren eller hos formannskapet/bystyret, uansett vil kunne ingen kunne stilles til ansvar i Trondheim.

LES OGSÅ: Rådmann-refs aktualiserer ønsket om ny styringsform i Trondheim

Vi må håpe at Trondheim manner seg opp og fjerner en 200 år gammel styringsform, men hvis den skal beholdes bør formannskapet skifte til det kjønnsnøytrale navnet – sentralkomiteen – et navn som passer bedre til funksjon og ansvar.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe