Ola Borten Moe forstår ikke hvordan internasjonalt klimasamarbeid fungerer

Ola Borten Moes argumentasjon er med på å undergrave det internasjonale arbeidet med å få til en tilstrekkelig ambisiøs klimapolitikk. Med den typen argumentasjon faller mye av poenget med FNs klimapanel bort, og IPCC kunne like godt blitt nedlagt. Når nye og alarmerende forskningsbaserte resultater fra FNs klimapanel kommer, må det få betydning for fremtidig politikk på området. Ola Borten Moes metode i sitt siste debattinnlegg i Adressa er å peke på andre land som har høyere utslipp enn Norge.

Det ser ut som om han ikke er klar over at internasjonal politikk håndterer globale utslipp gjennom internasjonale avtaler slik som Parisavtalen. Skal da Senterpartiet føre egne forhandlinger eller gi insentiver til disse landene for reduksjon? Dette er total skivebom. Polen, som han anførte som eksempel, har forpliktet seg til klimamålene i Parisavtalen og har faktisk redusert sine utslipp mer enn Norge de siste 30 årene. Det som er viktig, er perspektivene fremover mot 2030 og 2050.

LES OGSÅ: Dette mener folk på gata i Trondheim om FNs klimarapport

LES OGSÅ: – Skremmende, men det er ikke for sent å skifte retning, sier trøndersk klimanestor Nils A. Røkke

Borten Moe har rett i at utslippene i Kina har økt betydelig med den velstandsøkningen som har vært. Han unnlater å nevne at Kina nå er på samme nivå som Norge i utslipp per innbygger. Blant annet derfor mener jeg at Norge må øke sine ambisjoner på utslippsreduksjoner slik Sverige og Danmark har gjort, som begge har mål om 70 prosent reduksjon innen 2030. Dette ville også gi Norge en stor mulighet til å kapitalisere på vår kompetanse innen olje og gass på offshore vind, karbonlagring, hydrogen og andre grønne teknologier.

Det er snodig at Borten Moe observerer en mangelfull «felles forståelse av hva det er vi forsøker å løse». Har han ikke fått med seg EUs Green Deal? Han unnlater faktisk helt å nevne EU, som har en veldig offensiv klimapolitikk og går i bresjen for hele verden.

Borten Moe kritiserer min treffsikkerhet, men synser i sitt debattinnlegg om mange ulike temaer som internasjonale utslipp, globalisering, forsyningssikkerhet og hvis Norge reduserer sin oljeproduksjon, så vil globale utslipp øke. Dette er feil. En SSB-rapport i 2013, også publisert i et velrenommert fagfellevurdert internasjonalt tidsskrift, har vist at kutt i norsk oljeproduksjon fører til globale utslippskutt. Dette gjelder olje og ikke norsk gass. Så innlegget til Ola Borten Moe må vel kalles lite treffsikkert.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe