SV er glad for at Norske Kvinners Sanitetsforening løfter opp kvinnehelse som tema i valgkampen, skriver SV-politikere i dette innlegget.  Foto: Shutterstock

Kampen for likestilling er også kampen for kvinnehelse

  • Siv Furunes (SV), førstekandidat Nord-Trøndelag
  • Victoria Johansen Skjønhaug (SV), andrekandidat Nord-Trøndelag
  • Hilde M G Danielsen (SV), andrekandidat Sør-Trøndelag
  • Rakel S Trondal (SV), femtekandidat Sør-Trøndelag

I et innlegg i Adressa 19. august spør Heidi Folvik leder i N.K.S. Trøndelag-Sør og Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening om Trøndelagsbenken på Stortinget vil løfte kvinnehelse. SV takker for spørsmålet og svaret fra oss er et rungende ja!

LES OGSÅ: Fødende kvinner fortjener bedre

For kampen for likestilling er også kampen for mer kunnskap om kvinnehelse. Forskning har vist store kjønnsforskjeller når det gjelder sykdommer som kreft, psykiske lidelser og kroniske sykdommer. Visse sykdommer rammer kvinner mer enn menn, og disse sykdommene blir det forsket for lite på. Samtidig har kvinner ofte andre symptomer på sykdommer som rammer begge kjønn, som for eksempel hjerteinfarkt, men dette vet vi for lite om. Derfor trenger vi mer kunnskap om kvinnehelse.

LES OGSÅ: En folkesykdom som må tas på mye større alvor

SV er derfor helt enig med Norske Kvinners Sanitetsforening om at vi må øke de offentlige bevilgningene til forskning og kompetanseheving på og behandling av kvinnerelaterte sykdommer. Vi ønsker også å tildele midler til tverrfaglig forskning på kvinners sykefravær, forskning som undersøker årsaker knyttet til arbeidsforhold, vold, sosiale forhold og biologiske faktorer.

SV vil sikre at helsetjenestene i hele landet har tilstrekkelige ressurser til å avdekke og behandle typiske kvinnesykdommer som. endometriose, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre kroniske lidelser. Men det viktigste av alt er at SV vil lage en handlingsplan for kvinnehelse for å sørge for et omfattende og koordinert arbeid i hele Helse-Norge.

Midtnorsk debatt: Kampen for de «ukule» kvinnesykdommene

Å føde kan føre med seg risiko både for mor og barn. Vi må ha jordmødre nær der folk bor, og helsehjelp tilgjengelig for dem som trenger det, fra de blir gravide og ut barseltida. Tilgang til prevensjon og lovlig, trygg abort, gode ordninger for svangerskap, fødsel og barsel er viktig for kvinners helse. SV vil sette av øremerkede midler til en nasjonal koordinator for fødselsomsorg, lokale jordmorkoordinatorer i kommunene og flerkulturelle fødselshjelpere. Vi vil sikre retten til trygg reise for fødende, at jordmor er til stede under hele fødselen, og at kvinner får forsvarlig liggetid på barsel.

Menns vold mot kvinner er et globalt samfunns- og folkehelseproblem. Dette er kjønnsbasert vold og trakassering som er til hinder for kvinners rett til liv, helse, selvstendighet, utvikling og frihet. Dette påvirker kvinners helse i stor grad. Å bekjempe vold, overgrep og seksuell trakassering er derfor også likestillingsarbeid og arbeid for å fremme kvinners helse. SV vil sikre tidlig hjelp og behandling gjennom økt kunnskap om å se tegn på voldsutsatte kvinner og barn, spesielt i helsevesenet og førstelinja i velferdstjenestene.

Vi vil gjøre lavterskeltilbudet volds- og overgrepslinja til et permanent, statlig finansiert tiltak og styrke finansieringen av krise-, incest- og voldtektssenter over hele landet. SV vil øke statlig finansiering av krisesentrene til 80 prosent og sørge for at opphold på krisesenter skal være gratis.

SV er glad for at Norske Kvinners Sanitetsforening løfter opp kvinnehelse som tema i valgkampen. Forslagene som fremmes fra Sanitetsforeningen er meget gode, og vi lover å ta dem med oss i kampen for kvinners helse på Stortinget.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe