Årsmøte i Trondheim Arbeiderparti lørdag 8. mai 2021. Her Tore O. Sandvik.  Foto: Christine Schefte

Hvorfor er det så vanskelig å løse Byåsveien?

Denne uken kan vi lese at Adressa sjekker ut sykkelbyen Trondheim. En strekning som har vist seg å være vanskelig å gjøre noe med er Byåsveien. Ti år har gått siden Miljøpakken startet planlegging av sykkeltilbud her. Foreløpig har ingenting skjedd.

Tidligere i vår presenterte Adressa arbeidet fylkeskommunen er i gang med. Jeg fikk inntrykk av at man gjorde et systematisk arbeid der man skulle utvikle alternativer før politikerne fattet en beslutning.

- Tore O. Sandvik, du etterspør også bedre kreativitet i planleggingen i Miljøpakken. Det skal jeg gi deg her og nå, skriver Aslak Heggland i dette debattinnlegget. 

LES OGSÅ: - Det er lite som tyder på at dette er en av de viktigste sykkelveiene til et av Trondheims største bo-områder

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Det viser seg å ikke stemme. Tore O. Sandvik (Ap) går hardt ut i avisa med at «Byåsveien skal være firefelt». Han har altså, som øverste leder i fylkeskommunen, allerede bestemt seg. Sandvik forsvarer dette med å si at «det utenkelig å akseptere flere angrep på kollektivtrafikken» og at «det er ikke forbudt å kjøre bil».

Uttalelsene når tydeligvis frem, for ikke lenge etter kan vi lese at det nå utredes enda et alternativ for Byåsveien der sykkel legges i tunnel - for å bevare fire kjørefelt.

Hvorfor går Sandvik så hardt ut med slike føringer? Intervjuet med en av rådgiverne hans denne uka peker kanskje mot et svar: «Det er svært vanskelig å få til en god løsning i nedre del av Byåsveien. Enten vil det gå ut over bilister, kollektivtrafikken eller myke trafikanter, eller det vil koste svært mye».

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Heldigvis er det ikke så vanskelig som fylket skal ha det til. Jeg vil derfor benytte denne muligheten til å komme med et åpent brev til Sandvik, som jeg håper han tar videre for raskest mulig å få gjort noe med Byåsveien:

Hei Tore,

Jeg ser du er opptatt av at metrobussene skal ha god fremkommelighet i Byåsveien. Det støtter jeg! Du etterspør også bedre kreativitet i planleggingen i Miljøpakken. Det skal jeg gi deg her og nå. Ved å gjøre disse fire enkle grepene kan vi få bussen raskere frem - samtidig som vi får flere til å sykle eller gå:

1. Gi metrobussen grønt lys. Det som forsinker metrobussene mest i Byåsveien er unødvendige stopp på rødt lys. Det skal ikke være nødvendig å stoppe en metrobuss for å slippe ut én bil fra Johan Falkbergets vei eller de andre sidegatene. Bruk big data og krev at de som styrer lyskryssene gir grønt til bussene!

2. Gjør veien rett, bred og jevn. Dagens kjørefelt i nedre del av Byåsveien er smale, svingete og fulle av hull. Fra Fridtjof Nansens vei ned til Ila merker du derfor opp to brede, rette kjørefelt i stedet for dagens fire smale.

3. Prioriter metrobussen foran bil. Der du beholder fire kjørefelt merker du opp sammenhengende kollektivfelt (hvorfor er ikke dette allerede gjort?). Bruk intelligent trafikkstyring i lyskryssene til å flytte bilkøen i morgenrushet fra rundkjøringen i Ila opp til Fridtjof Nansens vei slik at den starter der kollektivfeltet slutter.

4. Bruk plassen som er til overs til myke trafikanter. Ved å gå fra fire smale til to breie felt har du fem meter til overs i tverrsnittet. Det gir du gående og syklende slik at de trygt og effektivt kommer seg frem - og jeg kan holde 50 km/t med metroen i trygg avstand fra myke trafikanter.

Her har du altså en løsning med fire enkle grep der ingen blir tapere, som kan gjøres nesten umiddelbart uten regulering og erverv, og som er fryktelig billig!

Håper din administrasjon tar imot disse kreative løsningene med åpne armer. Så må du ikke glemme at du når som helst kan nedklassifisere dette til en kommunal veg om du vil sende problemet til Trondheim kommune.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!