Venstres Erling Moe tar til orde for billigere takster på bussen.  Foto: Christine Schefte

Vi må tilpasse oss et nytt reisemønster

Urbanet Analyse har gjennomført en undersøkelse som viser at kollektivbruken kommer til å få en permanent nedgang på 10-15 prosent som følge av nye reisevaner etter korona.

Bruken av hjemmekontor vil fortsette. Ikke i samme grad som under pandemien, men vi kommer ikke til å reise til jobben like regelmessig som før.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Om dette er «krise» eller en ny mulighet, avhenger av om vi møter den nye situasjonen med nye og innovative løsninger, tilpasset et nytt reisemønster. Miljøpakken har fått midler som skal brukes til reduserte kollektivtakster. Det er avgjørende å være målrettet på tiltak for å unngå at biltrafikken øker.

Det krever kunnskap. Man bør også sikre seg handlingsrom for å teste ut nye løsninger og nye billettprodukt. Gjerne i samarbeid med ulike kundegrupper.

- Når bruken av hjemmekontor øker, blir trolig behovet for mer fleksible billettprodukter større, skriver Karin B. Bjørkhaug (KrF). Karin Bjørkhaug (KrF)   Foto: Christine Schefte

I Adressa 9. august kan man lese at studentene etterlyser oppmerksomhet på dem som gruppe. Det er flott at studentene engasjerer seg, og dette engasjementet bør hilses velkomment! Det gir en god mulighet til å bli kjent med hvilke behov studentene har.

LES OGSÅ: - En prioritering jeg ikke forstår

Hva mener de sjøl vil gi flere reiser? Trondheim er Studentby nummer én, og har en utmerket mulighet til å bli målrettet på billettprodukter som appellerer spesielt til dem, dette gjennom dialog og samarbeid.

Når bruken av hjemmekontor øker, blir trolig behovet for mer fleksible billettprodukter større. Billettproduktene må stimulere til kollektivbruk i en arbeidssituasjon der reisemønstret ikke kan forutsees like godt som nå.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Ekstra midler til takstreduksjon er en kjærkommen mulighet til å fremme kollektivbruk. Pandemien har gjort det ekstra viktig å bruke midlene smart og målrettet slik at det bidrar til å velge bussen framfor bilen, også i en ny situasjon etter korona. Da er det viktig å tenke nytt!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!