Lover SV for mye?

Kommentator Kari Hovde skriver fint i Adressa 2. august om hvorfor gratis SFO er så viktig: «Kronargumentet for å fjerne foreldrebetalingen, er at SFO demper sosiale og kulturelle forskjeller når flest mulig elever benytter seg av tilbudet. I stedet for at noen, kanskje sårbare barn, må gå hjem med høye skuldre til tomt hus, vil de kunne leke og knytte bånd med skolekameratene. Forskning viser at skoleprestasjonene også kan bli bedre fordi opphold i SFO forbedrer språk og sosiale ferdigheter.»

LES OGSÅ: Her er beviset på at gratis SFO har mye for seg

Trondheim SV tok initiativ til ordningen sin tid nettopp fordi vi mente at det var viktig at ingen barn skulle stå utenfor gjerdet mens de andre lekte. Nå er det stortingsvalg og en av de velferdsreformene SV ønsker å prioritere er gratis SFO ut fjerde klasse.

Vi trenger en kraftig styrking av SFO som en integrert del av skolen, både fordi det gir småbarnsfamiliene bedre økonomi, gjør at de barna som trenger det mest har en trygg og god plass å gå til etter skolen - og fordi det er et konkret og effektivt integreringstiltak.

- I stedet for skatteletter for de få, vil vi i SV gi gode velferdstilbud for de mange, skriver Lars Haltbrekken og Hilde Danielsen.  Foto: Terje Svaan

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Som et svar på dette sier Guri Melby flåsete «SV lover gratis barnehage, gratis SFO, gratis bind og tamponger, gratis hva som helst» - i et forsøk på å stemple SVs politikk som uansvarlig og urealistisk. Det er vi vant til fra høyresiden, men det at de ofte sier dette gjør det ikke mer riktig.

SV legger hvert år frem alternative budsjetter som henger fint sammen, men vi prioriterer riktignok svært annerledes enn Melby og co. Melby har sammen med den borgerlige regjeringen vært med på å kutte 11 milliarder til Norges rikeste, Erna Solbergs regjering har faktisk kuttet 2 millioner kroner i skatt årlig, til hver av de 1000 rikeste menneskene i Norge.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Når man kutter milliarder av kroner i skatter til Norges rikeste - noe som forskerne peker på ikke har noen beviselig effekt med tanke på å skape flere arbeidsplasser - ja da har man prioritert dette foran de ungene som står utenfor gjerdet.

Årets valg er et retningsvalg. I stedet for skatteletter for de få, vil vi i SV gi gode velferdstilbud for de mange.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!