- På 70-tallet var det ikke noe boligmarked slik vi kjenner det i dag, skriver Torbjørn Helle.  Foto: Beate Oma Dahle

Det dyre boligmarkedet

Fredagsspaltisten Fatima Almenea drøfter boligmarkedet i sin artikkel 30. juli, og klager - forståelig nok - over de høye boligprisene. Så skriver hun: «På 70-tallet fikk du kjøpt en vanlig familiebolig, i datidens standard, til det halve av en gjennomsnittlig årslønn.»

Les Fatimas innlegg her: Slipp meg inn i boligmarkedet!

Utsagnet er ikke fullstendig galt, men nesten, og vil oppfattes feil i dag. På 70-tallet var det ikke noe boligmarked slik vi kjenner det i dag. Det kan man lett sjekke ved å se på annonsene i Adressa fra den gang. Boligsalgannonser var fraværende.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På den tiden ble de aller fleste boligene i Trondheim ble bygget av borettslagsorganisasjonene TOBB og Ungdommens Egenheim, som bygde boligene med sterk støtte fra Husbanken. Boligene ble så fordelt blant medlemmene i TOBB og UE, etter ansiennitet.

Man måtte ha vært medlem der i mange år, før man kom kunne komme i betraktning med boligtildeling (og for å oppnå god ansiennitet for barna, var det jo da vanlig å gi babyer medlemskap i TOBB som dåpsgave). Når man fikk tildelt bolig, måtte man betale et innskudd, og det er vel dette Almenea betrakter som «kjøpesum». Men man ble ikke eier av boligen, og ved fraflytting gikk disposisjonsretten tilbake til borettslaget, mens innskuddet ble refundert.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Systemet skapte mange problemer. Å ha en borettslagsbolig var jo en verdi. Ved død, skulle barn eller slektninger kunne overta foreldres leilighet, eller måtte den gå til neste på borettslagets liste? Det oppsto en mengde konflikter og knep for å beholde boligen. Systemet var ikke lenger levedyktig, og måtte derfor endres.

På 1980-tallet ble så boligmarkedet «fritt», og man har fått frie boligpriser. Borettslagene ble oppløst og beboerne fikk eiendomsrett til boligene sine. Systemet har jo i de senere år medført nye problemer, med svært høye priser, og utviklingen av et styrtrikt eiendomsaristokrati.

Det er svært beklagelig at borettsorganisasjonene ikke har maktet å henge med blant «eiendomsutviklerne», som det så fint heter.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!