Vindkraft samtale Adressa-samtalen 29. juli 2021

- Vi blir pint i hjel. Bit for bit forsvinner landet vårt

VINDKRAFT: Hvilke konsekvenser har vindkraftutbyggingen for reindrifta og den samiske kulturen? Og hva tenker panelet om veien videre for vindkraft i Norge?

Direktesendingen er nå avsluttet. Adressa-samtalen kan ses i vinduet over.

Samtalen «Vindkraft: Etter stormen - hva nå?» tar for seg vindkraftutbyggingen, som har skapt steile fronter i Trøndelag.

I første del av sendingen deltar Maja Kristine Jåma, reindriftssame og førstekandidat for Norske Samers Riksforbund (i sørsamisk valgkrets) til Sametingsvalget, og Åfjord-ordfører Vibeke Stjern, som styrer landets største vindkraftkommune, til en samtale om vindkraftutbyggingens konsekvenser for reindrifta og den samiske kulturen på Fosen.

I andre del spør vi rikspolitikere og utbygger «Hva nå?». Hvordan ser statssekretær Tony Christian Tiller (H) i Olje- og energidepartementet, opposisjonspolitiker Lars Haltbrekken (SV) og konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønder-Energi på vindkraftens rolle i det grønne skiftet framover?

Adressa-samtalen arrangeres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim under Olavsfest. Adresseavisen er ansvarlig for innholdet i sendingen. Samtalen sendes direkte på NRK P2 og adressa.no.

Les mer her:

Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett. Blir den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid.

Trønderenergi og tysk selskap med milliardinvestering i trøndersk vindkraft

Debatt: En rettferdig debatt om vindkraft?

Debatt: Adresseavisens vindkraft-samtale

Les flere saker og debattinnlegg om vindkraft her