Vindturbiner settes opp på Geitfjellet i Snillfjord i Orkland kommune. Vindmøller.  Foto: Kim Nygård

Adresseavisens vindkraft-samtale

Under Olavsfest arrangerer Adresseavisen og Litteraturhuset i Trondheim seks samtaler der nye stemmer og kjente profiler møtes til engasjerte diskusjoner om samfunnsaktuelle tema.

Torsdagens tema er vindkraft. I et innlegg på Midtnorsk debatt kritiserer Christina Fjeldavli, styremedlem i La naturen leve, sammensetning av panelet.

Vindkraft er et aktuelt, betent og viktig spørsmål. Adresseavisen har dekket saksfeltet bredt over flere år, gjennom både reportasjer og debatter. Vi har også gitt ut en fotobok om vindkraftutbygginga i Trøndelag og nylig åpnet en fotoutstilling i Rådhusparken i Trondheim. Adressa-samtalen, som Adresseavisen har det redaksjonelle ansvaret for, er en del av denne løpende dekningen.

I en samtale om vindkraft mangler det ikke på mulige innfallsvinkler og gjester.

Denne gang har vi valgt en todelt samtale. I del én møtes reindriftsame og kandidat for Norske samers riksforbund, Maja Kristine Jåma, og Ap-ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern. Der diskuterer vi vindkraftutbyggingens konsekvenser for reindrifta og den samiske kulturen på Fosen. I del to skal også dette diskuteres. Deretter skal panelet, som består av statssekretær Tony Tiller (H) i Olje- og energidepartementet, SVs Lars Haltbrekken og Ståle Gjersvold fra Trønder-Energi, snakke om vindkraftas rolle i det grønne skifte i årene fremover. «Hva nå?», spør vi da.

Vi mener det er høyst aktuelt å fokusere på samenes situasjon, samt be rikspolitikere og utbygger komme med sine betraktninger om hvordan de ser på vindkraftas rolle til lands og til havs i årene som kommer.

Vi mener panelet godt ivaretar temaene for samtalen og bringer ulike perspektiver til torgs. Vi har forståelse for at ikke alle deler vårt syn, men vi tror dette blir en god og interessant samtale.

  • Se flere saker om vindkraft her