- Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder, skriver Stein Tronsmoen, Kari Anita Furunes og Aud Hove. 

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

Vi kan lese i Nationen 19. juli at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), etter mye om og men, innvilget fellingstillatelse på en bjørn i Bardu. Og dette etter at det var funnet fire sauekadavre drept av bjørn. Etter tidsbruken på saken, var nok dette for Rotevatn i utgangspunktet et akseptabelt tap.

Vår påstand begrunner vi med at Rotevatn i forbindelse med håndteringa av en slagbinne i 2020 omtalte at tapet i de beiteprioriterte områdene som «akseptable». Altså at et dokumentert tap på åtte sauer i beiteprioriterte områder er akseptabelt.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Rovviltnemdene forholder seg til rovviltprioriterte områder og beiteprioriterte områder, normaltap, tap til rovvilt, bestandsmål og todelt rovviltforvaltning og prioriterer kvoter for uttak etter dette. Klima- og miljøministeren bruker også definisjonen akseptabelt tap.

Hvem definerer hva som er akseptabelt og uakseptabelt? Slik vi ser det, er det ministeren som tar seg til rette og benytter denne makten, og det er helt uakseptabelt. Han må i liket med resten av forvaltningen forholde seg til vedtatt rovviltforlik og de definisjoner og retningslinjer som er nedfelt der.

- Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder, skriver Stein Tronsmoen, Kari Anita Furunes og Aud Hove. 

En løsning med stående skadefellingstillatelse i beiteprioriterte områder er det flere ordførere som tar til orde for. Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder. Dersom det skjer skal skadegjører tas ut raskt og effektivt.

Når det er funnet et kadaver drept av rovvilt i beiteprioriterte områder skal det gis skadefellingstillatelse eller gjennomføres en flytting av rovviltet fra disse områdene umiddelbart. Dette utrykkes svært klart i Rovviltforliket i 2011. Forliket har som intensjon å dempe konfliktnivået og samtidig skape forutsigbarhet.

Rovviltnemndene skal forvalte slik Stortinget har bestemt, med den ordlyden og definisjoner som er vedtatt. Forvaltningsplaner er godkjente og basert på dette.

Så da spør vi deg Rotevatn: Hva er akseptable og uakseptable tap, og hvordan definerer du disse?

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!