Familier må ha frihet til å få barn når det passer for dem - ikke for kommunen eller staten

Jeg ble bestefar til en ny verdensborger i midten av juli. Foreldrene er godt fornøyd med at han kan begynne i barnehage rett etter han har fylt ett år neste sommer.

Men de som er født i perioden fra desember og frem til barnehageårets start har ikke samme mulighet. Det er urettferdig og derfor bør det innføres barnehageplassgaranti rett etter endt permisjon.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Nå begynner det nye barnehageåret. (1. august). Mange barn fra ett år og oppover kan nå benytte seg av retten til å få en barnehageplass. Dagens system premierer sommer- og høstbarn, og straffer familier som får barn på vinteren. Alle, unntatt barn født i desember, har i dag rett på barnehageplass fra august det året de fyller ett år.

Men den betalte foreldrepermisjonen utløper rundt barnets ettårsdag. Jo lenger det er mellom barnets bursdag og august, jo lenger må familien klare seg med bare én inntekt, pluss kontantstøtte. Alternativet er barnepass og dagmammaer det ikke finnes kvalitetskrav til. Vi vil at systemet skal tilpasses familiens behov, ikke motsatt. Derfor vil vi ha en barnehagegaranti etter endt permisjon.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Jeg mener familier må ha frihet til å få barn når det passer for dem, ikke for kommunen eller staten. Vi politikere bør ikke blande oss opp i hvilken årstid barna kommer til verden - det skulle tatt seg ut! Vinterbarn må ha like god mulighet som sommerbarn til å begynne i barnehagen når det passer for dem og familien.

Barnehageutbyggingen i Norge er på mange måter en suksess. Nå har vi full barnehagedekning og lovfestet rett til plass. Men systemet er fortsatt urettferdig. Det forsterker de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn, og det er et problem.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!