Christina Fjeldavli, mener vindkraft på Fosen ikke er noe å feire. Bilde er av Storheia vindkraftverk på Fosen.  Foto: Kim Nygår

Vindkraftutbygging på Fosen er ikke noe å feire

«Vi står for god stemning, fest og moro, men det blir jo med en bismak i munn når så mange mennesker er følelsesmessig tilknytta vindkraftprosjektet på en negativ måte». Dette sier Stian Staysman Thorbjørnsen etter at han, og resten av bandet Landeveiens Helter, valgte å trekke seg fra åpningen av det omstridte vindkraftanlegget Fosen Vind. I tillegg til Staysman, består bandet av Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Rune Rudberg. Også Axel Frønes og Åfjord Janitsjar har valgt å trekke seg.

LES OGSÅ: Trekker seg fra konsert etter vindkraft-kritikk på Facebook

LES OGSÅ: Morten «Diesel» Dahl: - Er det rett at artister blir skviset inn i en politisk kamp og nærmest trues til å ikke kunne jobbe en time?

Christina Fjeldavli, naturverner  Foto: Privat

Da artistene takket ja til å opptre på «Konsert & safari», som Fosen Vind har kalt arrangementet sitt, var ikke musikerne kjent med hvor ødeleggende utbyggingen har vært, og er, for sørsamiske reindriftsutøvere. «Lage show for noen som dette er en fest for, men som for andre er gravøl føles ikke riktig», forklarer Staysman, som åpenbart lar respekten for andre mennesker veie tyngre enn egne økonomiske interesser. «Respekt» er også det ordet som hyppigst går igjen, når artistenes avgjørelse nå hylles i sosiale medier.

Dessverre er det mangel på respekt som har preget det offisielle Norge i møte med samisk kultur. Fra midten av 1800-tallet forsøkte norske myndigheter å slette det samiske gjennom den såkalte fornorskingspolitikken. Fra 1968-1982 hadde vi Alta-utbyggingen, som endte med at samiske interesser måtte vike for majoritetsbefolkningens krav. På 2000-tallet har norske myndigheter lagt til rette for rasering av det ene reinbeitedistriktet etter det andre, gjennom totalt unødvendig vindkraftutbygging.

LES OGSÅ: Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett. Blir den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid

Vindkraftutbyggingen i samiske reindriftsområder har av sametingspresident Aili Keskitalo blitt betegnet som «grønn kolonisering».

Fosen Vinds bruk av ordet «safari» i forbindelse med åpningen av anlegget er derfor interessant.

Grunnloven sier at statlige styresmakter skal «leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv». Ifølge Naturmangfoldloven skal naturen gi «grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden». Det presiseres at dette skal gjelde også for samisk kultur. Fosen-saken viser at norske myndigheter mangler respekt for nevnte lover.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

At urfolk fortrenges og behandles dårlig er ikke særegent for Norge. FN-organisasjonen for arbeidslivet (ILO) har derfor en konvensjon som skal beskytte urfolks rettigheter. Her fastslås det blant annet at regjeringen skal respektere urbefolkningens «forhold til landområder og/eller territorier der de lever eller på annen måte bruker». Urbefolkningens «rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt». Det motsatte har skjedd i Fosen-saken, slik flere ser det. Åpningen av vindkraftverket er derfor ikke noe å feire.

Overkjøring av samiske rettigheter er ikke forenelig med «god stemning, fest og moro», noe Stian Staysman Thorbjørnsen og hans samarbeidspartnere forstod da de fikk fakta på bordet.

Landeveiens Helter, Axel Frønes og Åfjord Janitsjar har vist seg å være ekte helter. Respekt!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe