Trenger vi privatskoler?

Utfordringene KrF-politiker Alfred Olav Fonn belyser i Adresseavisen 19. juli løses med styrking av fellesskolen, ikke med liberalisering og privatisering av skolevesenet.

19. juli kunne vi lese om Alfred Olav Fonn, som droppet ut av den offentlige videregående skolen, men fikk 16 seksere på privatskole. Det er selvsagt leit å lese om Fonn sitt møte med den offentlige VGS, og vi er enige i at det finnes et forbedringspotensial.

Siden KrF-politikeren tar til orde for private løsninger for de få, slår vi her et slag for fellesskapsløsningene for de mange.

LES OGSÅ: Friskolene i rødgrønn favn

Rødt mener at skolen må legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring, og være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg. Skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger og reell metodefrihet hvor elevens rettighet til å bli hørt er ivaretatt og inngår i lærerens metodevalg i undervisningen.

Dette må gjelde for alle - uavhengig av kjønnsidentitet, seksualitet, nasjonalitet, funksjonsevne, foresattes inntekt og hvor i landet de bor. Dette sikres best gjennom den offentlige fellesskolen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Fonn forteller at han ble forespeilet noe annet enn det som møtte han ved skolestart. Rødt mener at rådgivningstjenesten må styrkes, slik at ungdom kan gjøre riktigere valg for seg selv, samt være bedre forberedt på hva som møter dem på VGS. Retten til videregåendeopplæring må også gjelde hele livet, og gratisprinsippet skal gjelde for hele skolesystemet.

Fonn synes det er «problematisk at man potensielt trenger ressurssterke foreldre eller god økonomi for å få hjelp til å fullføre utdanningen sin». Den støtter vi, og blir derfor litt stuss når løsningen til KrF er friskole.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Prisen for såkalt friskole ligger rundt 1000 kroner per måned. For noen er dette småpenger, for mange vil den offentlige fellesskolen være det eneste reelle alternativet. Derfor må ressursene gå til å styrke denne.

Offentlige midler må gå til offentlig velferd. Rødt fremmet derfor et forslag på stortinget i november 2020 for å sikre profittfriskole og innsyn i skolenes pengebruk. Forslaget fikk støtte fra SV og MDG. I samme storting fremmet SV og Sp et forslag for å hindre svekking av det offentlige skoletilbudet ved reduksjon i elevtall. Forslagsstillerne fikk støtte kun fra Rødt.

LES OGSÅ: Alfred (25) var en drop-out. Nå har han fått 16 seksere

For oss ligner saken med Fonn i Adresseavisen 19. juli påfallende på den velkjente høyresidestrategien: Føre en politikk som svekker de offentlige tjenestene, for deretter å argumentere for private løsninger.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!