Pensjonistforbundet i Trøndelag mener at vi må erkjenne at det kan skje vold på sykehjem.  Foto: Rune Petter Ness

Vi må erkjenne at det kan skje vold på sykehjem

Den siste tiden har det vært skrevet mye om de funn som gjelder vold, overgrep og forsømmelser mot beboere i sykehjem. Dette er et svært komplekst tema, og Pensjonistforbundet Trøndelag vil gi sin fulle støtte til at søkelyset rettes mot disse forholdene.

LES OGSÅ: Sjokkrapport om vold mot eldre: - Noen egner seg ikke til å jobbe på sykehjem

Vi ønsker ikke å bidra til å skape en oppfatning om at dette skyldes ansatte i helsesektoren, eller at det gjelder en spesiell kommune. Det vi ønsker, er at vi erkjenner at det på sykehjem kan skje vold, overgrep eller forsømmelser – i en eller annen form - både av pasienten selv, av medpasienter, ansatte og besøkende.

Begrepene vold, overgrep og forsømmelser er vide, og dette har forskerne forsøkt å utdype. Slike nyanser forsvinner lett når en rapport skal forenkles, men det viktigste nå er å sette fokuset på hva vi kan gjøre for å sikre sykehjemsbeboere på best mulig måte i fremtiden.

Pensjonistforbundet Trøndelag har støttet forskningsprosjektet tidligere med en ressursperson, og vi håper at det viktige arbeidet videreføres.

DEBATT: Unyansert og syndebukk-fokus i saken om «vold» i sykehjem

DEBATT: Vi må snakke om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!