Tidligere ordfører på Hitra, Egil Hestnes, mener øykommunene må gå sammen for å endre trafikkulturen.   Foto: Christine Schefte

Høy fart kjenner ikke kommunegrenser

UP-sjefen frykter at trafikkulturen på Hitra og Frøya med ulovlig høy fart, kan ende med alvorlige trafikkuhell.

Han utfordrer både kommuner og næringsliv til engasjement og tiltak for å påvirke til at nødvendig trafikksikkerhet blir ivaretatt.

Jeg tillater meg å komme med et forslag til lokale folkevalgte: Hitra og Frøya etablerer et felles trafikkutvalg som i tillegg til folkevalgte har med representanter fra Ungdomsråd, Politi, Næringsliv, Trygg Trafikk og flere.