Nøkkelen er å utvikle egen intern kompetanse i et klokt samspill med sivile leverandører, skriver forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen.  Foto: Kristin Svorte

Sivilt samarbeid truer ikke sikkerheten

I et innlegg i Adresseavisen 10. juli av Stina B Hassel, NTL, Torbjørn Bongo, NOF og Lars Børseth, LO Stat så kan det fremstå som det finnes kun to spor når Forsvaret nå skal oppgradere sine datasystemer, enten utvikler vi selv i statlig/egen regi eller så legger vi alt ut i hendene på sivile leverandører. Jeg tror begge deler er like farlig og dumt. Nøkkelen er å utvikle egen intern kompetanse i et klokt samspill med sivile leverandører. Når man ser på suksesshistoriene fra andre virksomheter og andre lands forsvar er det nettopp dette som går igjen.

Forsvaret kan ikke forsvare landet uten IKT. IKT brukes til å operere våpensystemene, det binder våpensystemer sammen og det er en forutsetning for effektiv kommando og kontroll. Jo bedre IKT-systemene samhandler og setter sammen informasjon, jo bedre blir vi til å forsvare landet. Digitaliseringen har over tid bidratt til dramatiske endringer i en rekke sektorer. I sivil sektor har vi sett mange eksempler på at enten så klarer du å omstille og digitalisere virksomheten din, eller så er den ikke lenger relevant. Dette gjelder også Forsvarssektoren.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Forsvarssektoren er i gang med en kraftfull digitalisering og IKT-utvikling. Skal vi lykkes med dette må vi trekke til oss den beste kompetansen, innsikten og erfaringene. Vi mener det vil være en miks av interne ressurser, tverrsektorielt samarbeid og samarbeid med IKT-bransjen. Nøkkelen for å lykkes med dette er å gjøre kloke valg knyttet til hva slags kompetanse og funksjoner som best utvikles internt, hva man best samarbeider med andre om og hva som sivile leverandører bør levere. Gjør man feil valg her blir fort resultatet dårligere sikkerhet, tregere utvikling og dyrere og dårligere løsninger. Disse erfaringene har flere gjort og de skal vi lære av.

Denne regjeringen er også selvfølgelig opptatt av sikkerheten. Sikkerhetslovens bestemmelser gjelder like mye for IKT-tjenester som er tjenesteutsatt som for IKT-tjenester som forvaltes av virksomheten selv. Og det er altså ingen motsetningsforhold heller i denne sammenheng. Regjering og Storting hadde ikke gått inn for at Forsvaret skulle inngå samarbeid med private aktører dersom vi mente det truet sikkerheten. Samarbeid med private aktører innen IKT er heller ikke noe nytt og Forsvaret får eksempelvis i dag krypto fra Thales Norway, et datterselskap av det franskeide selskapet Thales. Det viktige som vi har gjort med krypto og vil gjøre med andre systemer er å sikre nasjonal kontroll. Det kan fint gjøres uten nasjonalt eierskap.

Regjeringen vurderer også muligheten for å etablere en nasjonal skyløsning med et høyt sikkerhetsnivå. Det er imidlertid for tidlig å konkludere om dette er veien å gå for Norge, men om vi konkluderer med at dette skal etableres så vil vi komme til å gjøre dette i et nært samarbeid med sivile leverandører, slik alle andre land som har utviklet slik løsninger har gjort.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe