Hvem tar ansvaret for fastlegeordningen?

I 2020 var det 600 000 på landsbasis som byttet fastlege mot sin vilje. Hvor mange i Trondheim har i år fått beskjed om at de ikke har samme fastlege? Det lurer jeg på etter at leste debattartikkelen til Gunnar Snilsberg, og ser at vi har fått samme brev fra Helfo. Etter ca. 14 år hos samme fastlege, har jeg og mine barn blitt flyttet over til en annen liste uten fast lege. Hvis fastlegeordningen er i ferd med å kollapse, gjøres det noe av myndighetene for å stanse utviklingen?

Flere har over lang tid meldt om manglende kapasitet. På Helfo sine nettsider står det at det er 195 fastleger i Trondheim. Av dem er det rundt 38 som har plass til noen til på sin liste, og disse har gjerne over 1000 pasienter fra før. Det er 7 lister uten fast lege, hvor det er midlertidige vikariater på legekontorene. Med et stigende innbyggertall i Trondheim, ser man tydelig at regnestykket ikke går i hop.

Er det viktig for oss innbyggere å beholde ordningen? Se for deg at du er midt i et behandlingsforløp og får beskjed om at du plutselig må gå til en vikar på et ukjent legekontor. Det kan skape usikkerhet og i verste fall får man ikke nødvendig helsehjelp i tide. Det er også gjerne lang ventetid på timer for de som har fastlege med fulle lister. Det er alvorlig for kvaliteten på helsetjenesten. Jeg mener det er viktig at flere, enn legene selv, kommunene, og uheldige pasienter, roper varsko om dette.

LES OGSÅ: Over halvparten av fastlegene vurderer å slutte

Hvor attraktivt er det å være fastlege under forutsetningene i dagens system? Ifølge blant annet en lederartikkel i Adresseavisen har legene vært presset på tid lenge og de har selv protestert. Hvem er ansvarlig for at legene har en overkommelig arbeidsmengde? Kan det være at systemet må endres og det snarest?

Det er flere spørsmål som må avklares. Hvorfor bevilges det ikke nok penger til fastlegeordningen? Bør det være et tak på hvor mange pasienter en fastlege kan ha og bør fastlegene få en lik sats? Skal markedskrefter få råde i yrker hvor man tar var på mennesker? Det viktigste spørsmålet før valget: Hvem som tar ansvar for å rydde opp i den prekære situasjonen både fastleger og pasienter nå står i?

LES Adresseavisens saker fastlegeordningen

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe