Det er vel nettopp de mindre partiene som burde få komme til syne i mediene, som ellers ikke har klippekort til dem, skriver Harald Reppesgård.  Foto: Andre Thorup

Åpent brev til NRK

I NRKs valgomat og nrk.no/valg er det bare «Stortingspartiene» som er tilgjengelige for publikum for å kunne orientere seg om partienes meninger om utvalgte spørsmål. «De andre» partiene er utelukket. For ordens skyld nevner NRK at ti andre partier stiller lister. Norges Kommunistiske Parti er helt utelukket og ikke en gang nevnt. Dette har NKP protestert på men får tilbake noen arrogante linjer om at det bare er de partiene som stiller liste i de «fleste valgdistrikter» som er nevnt. NKP stiller bare i fire, altså regnes ikke det som de fleste.» Dermed avslag.

LES KOMMENTAREN: Hvem bestemmer: Du eller valgomaten?

Dette er en uhørt omgåelse av NRKs klare informasjonsplikt. Jeg minner om NRK-plakatens følgende paragrafer:

  • 12: NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet.
  • 13: NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser
  • 14: NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt).

Det er utvilsomt et demokratisk behov å opplyse om alle partier, også NKP, som stiller til valg. Å unnlate å nevne dette er et brudd på informasjonsplikten i henhold til pressens samfunnsoppgave ifølge redaktørplakaten, som NRK også bekjenner seg til. Det å ikke opplyse om hvilke partier som stiller til valg er å undertrykke ytringsfriheten slik at folk ikke får vite om sine valgmuligheter. Ytringsfrihet er det motsatte av å fortie fakta. Å bidra til mediemangfold må innebære å få fram opplysninger om at det finnes et reelt kulturelt og politisk mangfold og hva dette består av. En partiflora med partier som stiller til valg må bety at folk må få rett til og blir kjent med dem. Ellers er påstand om å styrke mangfoldet i samfunnet på alle måter tomme ord. Det er vel nettopp de mindre partiene som burde få komme til syne i mediene, som ellers ikke har klippekort til dem.

Mange kontakter Friheten og NKP for å få kunnskap om og hvor partiet stiller liste i 2021. Denne informasjonen burde etter NRK-plakaten også kunne ytes velgerne som et ansvar for riks- og allmennkringkasteren.

Som redaktør av avisen Friheten som følger redaktørplakaten og bidrar til det kulturelle og politiske mangfoldet anmoder jeg at NRK endrer praksisen med å fortie NKPs demokratiske deltakelse og virksomhet i Stortingsvalget 2021 og at NKP nevnes i valgomaten og nrk.no/valg.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!