En tredjedel av kommunens kraftfond på 6–7 milliarder bør settes av til å bidra til å finansiere bygging av slike boliger, skriver Rødt-topper.  Foto: Adresseavisen

Folk trenger bolig

Boligprofitører utarmer leietakere som ikke har råd til egen bolig. Regjeringa skaper bolignød for å berike utbyggere og huseiere. Lederen i Adresseavisen 29. juni sier det slik: «Tall viser at førstegangskjøpere hadde mulighet til å kjøpe 22 prosent av boligene som var til salgs i Trondheim i 2020. Nå har utvalget sunket til 16,5 prosent.». Bare på et drøyt år har situasjonen for førstegangs boligsøkere blitt dramatisk forverret i Trondheim, og ingenting tyder på at dette vil stoppe opp. Stadig flere må leie dyrt fra boligprofitører – velferdsprofitørenes brødre og søstre.

LES OGSÅ: NBBL: Det må bygges flere boliger

Her må drastiske tiltak iverksettes. De rødgrønne partiene i bystyret må, som fagbevegelsen krevde ved kommunevalget i 2019, etablere et kommunalt boligbyggelag som bygger boliger organisert som borettslag, der innskudd og videresalg er regulert og ikke markedsstyrt.

Til dette trengs det penger. En tredjedel av kommunens kraftfond på 6–7 milliarder bør settes av til å bidra til å finansiere bygging av slike boliger. Det er mye bedre å investere i boliger i Trondheim for folk flest enn å investere i store arbeiderfiendtlige selskaper som Amazon.com. Hvem vet, kanskje det til og med vil lønne seg? Deler av oljefondet bør settes av til å bidra med finansiering via Husbanken og gjenskape denne til en sosial bank for hele landet.

Midtnorsk debatt: Hver femte nordmann er boligtaper. Trenger vi en tredje boligsektor?

Rødt oppfordrer byggfagforeningene i Trondheim, kommunen, villige entreprenører og andre gode krefter til å etablere et nytt boligbyggelag. Det må i løpet av de ti neste årene bygge 10 000 nye boliger, organisert som borettslag, der innskudd og videresalg er regulert. Det må drastiske tiltak til for å begrense den vanvittige prisøkningen på boligmarkedet. Dette har vi gjort før, både på 1920-tallet og etter siste verdenskrig, men som ble ødelagt av ulike liberalistiske regjeringer på 80-tallet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook