Jeg stor pris på det norske samfunnet. Et samfunn der alle er likeverdig uavhengig av hvor de kommer fra og hvor mye penger de har, skriver Sonia Ahmadi, som opprinnelig kommer fra Afghanistan.  Foto: Privat

Pandemien viser at vi har et problem med integrering


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkampsak: integrering

Stortingsvalget 2021 nærmer seg med stormskritt. Politiske partier jobber hardt for å tiltrekke så mange velgere som mulig med fremheving av viktigste saker de kjemper for. På den andre siden sitter vi – velgerne. Det er sikkert flere av oss som sitter med noe som vi mener kunne blitt bedre. Noe som politikerne kunne gjort annerledes. Som velgere har vi både muligheten og makten til å sette våre verdier og hjertesaker på dagsorden. I tillegg til å ha stemmerett, kan vi skrive, debattere og snakke om verdiene som er viktige for oss og det Norge som vi vil ha.

LES OGSÅ: Denne jobben er blitt en seier for meg

Med bakgrunn fra Afghanistan er jeg interessert i temaene innvandring og en god integreringspolitikk. En politikk som fokuserer på brobygging mellom minoriteten og majoriteten i samfunnet. Og en politikk som har konkrete tiltak for inkludering og integrering av nyankomne mennesker i det norske arbeidslivet og samfunnet, slik at de står på egne bein og blir selvstendige medlemmer av samfunnet. God inkludering krever at mennesker uavhengig av deres bakgrunn, kjønn, religion, rase, seksuell legning og funksjonsevne er med på å bygge samfunnet. En slik politikk er viktig for å sikre økonomisk og sosial bærekraft i den norske velferdsstaten.

Jeg har selv vokst opp i et samfunn med store økonomiske forskjeller og klasseskiller. Dette har hatt en stor negativ påvirkning på mitt og mange andre sine liv. Derfor setter jeg stor pris på det norske egalitære samfunnet. Et samfunn der alle er likeverdig uavhengig av hvor de kommer fra og hvor mye penger de har.

LES OGSÅ: Et budsjett for å få folk i arbeid

Under pandemien ble vi vitne til at personer fra enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i smittestatistikken. Selv om det er sammensatte grunner til dette, er noen av årsakene knyttet til manglende språkferdigheter, lav husholdningsinntekt, trangboddhet, lavere sysselsetting, kulturell segregering og mangelfull tilgang til oppdatert informasjon om koronaviruset og smitteforebyggingstiltak. På denne måten har pandemien synliggjort noen av underliggende problemene ved integreringen av innvandrere i Norge.

Derfor trenger vi bedre og mer systematisk integrering- og inkluderingstiltak i tiden fremover. Et samfunn kan ikke lykkes hvis alle ikke har det bra. Store forskjeller mellom befolkningen kan skape store problemer. Dette er noe jeg har opplevd tidligere. I land der det er ulikheter mellom befolkningen, gjør de rike og ressurssterke ting fordi de har makt og penger til å gjøre det. Samtidig gjør de fattige nederst i samfunnets hierarki fæle ting fordi de vet de aldri kan gjøre det de rike kan og har tilgang til. Dette kan blant annet være en av de faktorene til problemene land i den såkalte tredje verden opplever.

Vi som velgere har makten til å bidra til et Norge som bygger på gode menneskelige verdier. Vi må bruke makten vår til å bygge et Norge der alle er likestilte og det er mindre ulikhet mellom folk uavhengig av bakgrunn, der alle har det bra og ingen er bedre enn andre!

Sonia Ahmadi er grunnlegger og leder for organisasjonen «Norsk-afghanske kvinner for endring», som ønsker å være en nasjonal aktør som jobber med integrering av kvinner med afghansk bakgrunn.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe