Rapporten om vold og trusler mot eldre som disse forskerne har levert, har ført til sterke reaksjoner. Nå mener en professor at rapporten har svakheter. Bildet viser forskerne bak rapporten.   Foto: Adresseavisen

Påstander om vold og overgrep mot eldre

I tirsdagens Adresseavisen leverer en forskergruppe ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Det medisinske fakultet en oppsiktsvekkende beskrivelse av angivelig vold og overgrep ved norske sykehjem. Rapporten står i kontrast til de mange positive innspill som er blitt levert av pårørende til pasienter ved våre sykehjem.

Det er spesielt to forhold som reduserer verdien av denne undersøkelsen. Begge går på innhenting av materialet. Gruppen baserer undersøkelsene på spørreskjemaer eller intervju med ansatte ved sykehjem, altså uten direkte observasjon og registrering av de hendelser som danner basis for undersøkelsen. Det andre er kriteriene for det som skal registreres. De opererer med en bred definisjon av begrepene vold og overgrep uten at spesielle kriterier er angitt og antagelig heller ikke angitt til de som er blitt intervjuet.

LES OGSÅ LEDEREN: Sjokkerende funn om vold mot eldre

På denne bakgrunn er så resultatene blitt summert og bearbeidet statistisk. Dette gir som resultat at mer enn seks av ti ansatte angir at de selv har begått vold eller overgrep mot beboere, og enda flere har observert at andre ansatte har gjort seg skyldig i det samme. Dette er jo grove påstander som krever en mer direkte observasjon og registrering enn det som er blitt gjort i undersøkelsen.

Det er prisverdig at Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie kartlegger og vurderer forholdene ved våre sykehjem, men dette bør gjøres med objektiv og målbar metodikk som inkluderer både positive og negative sider ved arbeidsforholdene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook