Ikke alle sommerhilsener er blomster og en klapp på skuldra 

Takk til Kjersti Skibnes Hobæk og Margareth Nordbøe Brøndbo som hever stemmen og sier ifra når Trondheim kommunes sommergave er å ta fra barna som trenger støtte, og i realiteten ta fra alle kommunes barnehagebarn. I brevs form reduseres den spesialpedagogiske kompetansen kraftig, og det kreves klinisk diagnose for at barn skal få vedtak om ekstra ressurser. Bestemmelsen begrunnes med at kompetansen i barnehagen er hevet gjennom pedagog- og bemanningsnormen og at det forventes at flere barn får hjelp innafor det ordinære tilbudet.

LES OGSÅ: Foreldreopprør? Nå gjør også barnehageforeldre snart opprør

Bemanningsnormer ser annerledes ut på papiret enn i virkeligheten. Det er i realiteten bare noen timer i løpet av dagen hvor alle på avdelinga er til stede. Vi går i en turnus for å dekke opp hele åpningstiden, har plantid for å planlegge hverdagen, samarbeidsmøter både innad på enhet og med foreldre, samt andre samarbeidspartnere. Og vi har pause. Å drive godt pedagogisk arbeid krever nok ansatte. Et av tiltakene som alltid anbefales, er å dele barnegruppa i mindre grupper. Små grupper senker stress, skaper rom for at flere blir sett og hørt, mulighet for både medbestemmelse og undring.

For å faktisk kunne gjøre dette i de periodene når det virkelig er behov, trengs det nok ansatte. For å kunne drive godt språkarbeid i både språkgrupper og i samlingsstund, trengs det nok ansatte. For å tilrettelegge for at barn lærer og utvikler seg i eget tempo, trengs det nok ansatte. Tid til at man kan bruke de ekstra minuttene det tar å øve på å lukke jakka, fremfor at man bare drar opp glidelåsen for dem.

Etter snart 17 år som pedagog i barnehagen vet jeg at spesialpedagogikken er et viktig bidrag og støtte inn i hverdagen. Spesialpedagogene bidrar med økt forståelse for sammensatte utfordringer, veiledning av personell, forslag til planer, tilrettelegging og arbeid direkte med barn og barnegruppa.

LES OGSÅ: En varslet krise

For noen barn er utfordringene av en sånn art at de enten må følges opp i hverdagen eller jobbe med tema i en liten gruppe, før de kan delta i den større gruppa. Det krever ressurser. Ved å forvente at man i større grad løser spesialpedagogiske utfordringer innenfor det allmennpedagogiske feltet, setter man grupper opp mot hverandre.

Dette var ikke den sommerhilsen ansatte i barnehagene fortjente etter å ha stått i en pandemi, og som hver dag, både før, under og etter koronaen, jobber for en best mulig hverdag for alle barn, skriver debattanten fra Rødt etter utspillet fra disse to ansatte i barnehage.  

For hvis et barn har behov for støtte ved for eksempel måltider, og den ansatte vier sin fulle oppmerksomhet til det barnet, blir det lite igjen på de øvrige barna rundt bordet. De som også skulle ha hatt hjelp til å smøre på brødskiva, blitt oppfordra til å samarbeide om å skjenke melk eller bare lytta til når de forteller om noen de har sett eller opplevd. Alternativet blir – og det er ofte det som skjer i praksis – at man som ansatt prøver å romme alle og ender opp med en følelse av å ikke kunne romme noen godt nok.

Ved å gjøre prosessen med å få tildelt ekstra ressurser vanskeligere, vil det også ta lengre tid før barnehagen får de midlene som trengs for å møte barns utfordringer. Trondheim kommune gikk med over 600 millioner kroner i overskudd i 2020. For Rødt er det uforståelig at kommunen velger å investere overskudd i fond fremfor å investere gode tjenester for innbyggere. Vi mener at vi må ha en reell bemanningsnorm, hvor det er nok ansatte gjennom hele dagen.

Dette var ikke den sommerhilsen ansatte i barnehagene fortjente etter å ha stått i en pandemi, og som hver dag, både før, under og etter koronaen, jobber for en best mulig hverdag for alle barn.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe