- Vi trenger politisk vilje og handling for å rekruttere og beholde fagprofesjonen, skriver Gisle Hallan og Sylvi Dybvik.  Foto: Gorm Kallestad

Vi trenger 20 000 vernepleiere. Vi har ingen tid å miste!

For ett år siden lanserte FO og NAKU rapporten «Ingen tid å miste». Rapporten slo fast at kompetansesituasjonen i tjenester til utviklingshemmede er kritisk. Andelen ansatte uten formell kompetanse er høy, og det er få fagpersoner med relevant utdanning på bachelornivå.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Kun én av ti ansatte har vernepleierkompetanse - det vil si har den utdanningen som er særlig rettet mot utviklingshemmede. På andre tjenesteområder øker kompetansenivået, men ikke der bruken av tvang og makt er særlig stort. Det er et paradoks.

Vernepleiere er både helse- og sosialarbeidere. Med denne unike kombinasjonen utgjør de en viktig ressurs i velferdsstaten, ikke minst for å sikre gode og helhetlige tjenester til mennesker med utviklingshemming.

LES OGSÅ: - Et nytt stortingsflertall må gjøre mer for å rekruttere ansatte til helsesektoren

Vernepleiere har kunnskap om hvordan individuelle forutsetninger og samfunnsmessige forhold påvirker funksjon, muligheter og begrensninger. De innehar en miljøterapeutisk spisskompetanse som er viktig for å begrense bruken av tvang og for å sikre inkludering, deltakelse og selvbestemmelse, uavhengig av diagnose og funksjonsnivå.

Profesjonen har kunnskap og ferdigheter velferdsstaten trenger for å øke rettssikkerheten, likestilling og levekår for personer med utviklingshemming.

FO er det største fag- og profesjonsforbundet for vernepleiere. Vi jobber for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, men også for at brukere av velferdstjenestene skal få gode, trygge og verdige tjenester. FO har lenge etterlyst en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemming. Her er vernepleierne en sentral faggruppe.


I dag ble rapporten «Det som skal til lansert». Den presenterer funn fra en fersk undersøkelse blant vernepleiere. Over 40 prosent rapporterer at de har varslet om uforsvarlige forhold i tjenesten. Situasjonen er kritisk, og konsekvensene er alvorlige! Under koronapandemien ble over to tusen utviklingshemmede pålagt ulovlig besøksstans.

I ettertid ble dette forklart med manglende kompetanse og misforståelse av regelverket knyttet til denne brukergruppen. Det er en kompetanse vernepleiere har.

FO sammen med flere brukerorganisasjoner mener at 70 prosent av ansatte i tjenester til utviklingshemmede skal ha en relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, med hovedvekt på vernepleiere. For å oppnå dette, trenger vi 20 000 flere vernepleiere i Norge.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Vi trenger politisk vilje og handling for å rekruttere og beholde fagprofesjonen. Studiekapasiteten må økes, og det må legges til rette for at de som jobber i tjenestene kan ta desentralisert deltidsutdanning i vernepleie.

Fagmiljøene må styrkes gjennom videreutdanninger og faglige nettverk, slik at vernepleiere som jobber alene i det daglige kan utveksle erfaringer og lære av hverandres fagkunnskap. Turnuser må utformes i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte og tilpasses til den enkelte, slik at erfarne fagfolk ikke ser seg nødt til å bytte jobb på grunn av høy arbeidsbelastning.

Vi må ta grep for å utdanne, ansette og beholde vernepleiere i fremtiden. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, og vi har ingen tid å miste.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!