Fremtidens skoleelever kan si farvel til nærskoleprinsippet – retten til å gå på den videregående skolen som ligger nærmest der de bor med fritt skolevalg, mener Rødt-politikere i dette innlegget.  Foto: Adresseavisen

Rødt: Regjeringens skolepolitikk står til stryk

Til tross for store protester og på tvers av faglige råd innførte regjeringen denne uken såkalt fritt skolevalg, og tvinger dermed fylkeskommunene i praksis til å innføre karakterbasert opptak. Bare tre måneder før stortingsvalget har regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby presset gjennom et dårlig, elevfiendtlig og distriktsfiendtlig inntakssystem for videregående skole. Her gjaldt det å presse maks ut av tuben, skjønner vi.

LES OGSÅ: Ap vil kjempe for nærskoleprinsippet

Melby argumenterer for omleggingen med frihet for den enkelte elev; dette er en så slett omgang med språket at kunnskapsministerens norsklærer sannsynligvis roterer i akselererende fart, hvor enn vedkommende måtte befinne seg. Høyresiden sin omgang med frihetsbegrepet er en etter hvert godt kjent form for nytale, og «fritt skolevalg» føyer seg bare inn i rekken.

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

Fremtidens skoleelever kan si farvel til nærskoleprinsippet – retten til å gå på den videregående skolen som ligger nærmest der de bor. Til gjengjeld får de «friheten» til å konkurrere om opptak på nærskolen, og eventuelt «friheten» til å pendle eller flytte på hybel for å gå på en skole lenger unna. Fremtidens skoleelever kan si farvel til fellesskolen – retten til å gå på skole sammen med andre på tvers av foreldrenes sosiale og økonomiske status. I stedet får de «friheten» til å erfare at sosioøkonomiske forskjeller går i arv – «friheten» til å se at kompisen som arvet riktig kan velge skole fritt, mens en selv må ta til takke med det som blir til overs.

Fremtidens skoleelever kan si farvel til distriktsskolene – muligheten til å ta fagbrev der de bor, til å bidra med sin kompetanse i lokalsamfunnet sitt og til å opprettholde næringsliv og bosetting i hele Norge. Regjeringens «frihet» vil føre til sentralisering og lavere elevtall på skoler som allerede er under press og nedleggingstruet. «Friheten» til å søke på en nedleggingstruet skole er høyresidens «frihet», og er ingen frihet i det hele tatt!

Se debatten om fritt skolevalg her: – Det er helt vilt!

Regjeringen er styrt av blind ideologi – blind for at den skaper større forskjeller, blind for at friheten til noen få går på bekostning av friheten til de mange. Blind for at den deler folk inn i A- og B-lag, og blind for sin egen udemokratiske innretning.

Melby & co. har med dette lagt inn tidenes dårligste søknad om stemmer fra unge, frihetselskende velgere. Det er heller ingen sterk søknad til kunnskapsorienterte velgere med respekt for fagfolk. En regjering som ikke lytter til fagmiljøene er lite verdt. La oss sørge for at Solberg-regjeringen mister adgangen til regjeringslokalene – de neste årene kan de bruke på språklig omskolering.

Rødt går til valg på en desentralisert skolestruktur, der karakterbasert opptak ikke skal være regelen; vi ønsker at nærskoleprinsippet fortsatt skal ligge til grunn. Vi vil arbeide for at en ny regjering setter spørsmålet høyt på dagsorden etter høstens valg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe