Hvorfor skal elbilistene i distriktet betale mer i bompenger enn bilister i byen, spør Høyre.  Foto: Helene Mariussen

Hvorfor skal bilistene i distriktene betale mer bompenger, Ap og Sp?

50 prosent bomtakst for elbiler på bygda og 20 prosent i byen. Det blir virkeligheten i Trøndelag fra i høst. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fylkestinget sørget nettopp for at elbiler i Trondheims-området fikk 80 prosent rabatt på bompengeavgifter, mens rabatten bare blir på 50 prosent på bomveiene utenfor Trondheim. Det er grunn til å spørre Ap og Sp hvorfor de synes det er rimelig at eiere av elbiler i distriktet skal betale mye mer enn i byen.

LES OGSÅ: Kutt bompengene og gjør fergene gratis

Det er imidlertid ikke noe nytt at det er stor forskjell mellom ord og handling i distriktspolitikken til disse to partiene. I år etter år har Høyre og de andre borgerlige partiene i fylket foreslått større bevilgninger til veivedlikehold, men blitt nedstemt hver gang av de to partiene. Også når det gjelder rammene for distriktsanbudet på buss sørget de to partiene mot blant annet Høyres stemmer for at det skulle kuttes i bussrutene i distriktet.

LES OGSÅ: Gratis ferge er billig distriktspolitikk

Det har lenge vært stor politisk enighet om at elbiler skal gis fordeler i form av forskjellige avgiftsfritak. Men ettersom elbilene utgjør en stadig større andel av bilparken, er det riktig at elbilene gradvis begynner å betale. I Miljøpakken og E6 mellom Trondheim og Stjørdal har derfor Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune blitt enige om at elbilene skal betale 20 prosent av bomavgiften nå, og gradvis øke denne. I de øvrige bomprosjektene i Trøndelag må imidlertid elbilene allerede nå betale 50 prosent av bomavgiften. For Høyre er det også denne gang uakseptabelt å diskriminere distriktene.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook