Jeg vil appellere både til posisjon og opposisjon om å bidra til trygghet rundt en friskolepolitikk som alltid bare vil være, og er ment som et lite supplement og alternativ til det offentlige skoletilbudet, skriver Odd Anders With.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Friskolene i rødgrønn favn

Det er bare ytterkreftene som tjener på den unødvendige polariseringen i politikken. Det gjelder også friskoledebatten. Det ser ut til at friskolepolitikken legges i rødgrønne hender til høsten. Det behøver ikke å bli friskolekrise av den grunn.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet om tariffavtaler: Bare 12 av 27 private skoler i Trøndelag har tariffavtale

Sist det holdt på å bli friskolekrise, fant KrF og de tre rødgrønne regjeringspartiene sammen i et privatskolekompromiss. Om KrF mister forhandlingsinnflytelse, på grunn av sitt linjeskifte, ligger saken i praksis i Ap og Sp sine hender. I så måte var det også en risiko for friskolen at Høyre ville ha gjennom en friskolelov som også åpnet for mulige kommersielle interesser gjennom innføringen av de såkalte «profilskolene». Det provoserte venstresiden, som nå truer med både lovinnstramming og kommunal vetorett for nye friskoler.

LES OGSÅ: Trøndersk fylkeslag for partiet Sentrum formelt stifta – With gir seg som leder

For det første kan aldri forankrede menneskerettigheter, jamfør trosfrihet og foreldreretten, kombineres med et lokalt veto. For det andre er vi i nærheten av dette allerede i dag, da man ikke tillater nye skoler som kommer i veien for vedtatte skolestrukturplaner. På denne bakgrunn kan det være av verdi å lytte til hva den mulig påtroppende statsminister, Jonas Gahr Støre, sa til Vårt Land 18. juni:

«Jeg er for den linjen som også KrF var sammen med oss om for noen år tilbake, tilbud om skoler med livssyn og alternativ undervisning». Hvis man holder seg til dette, blir det ingen krise for friskolene ved et regjeringsskifte. Og om man dropper retten til nye «profilskoler», så slipper man å snakke om såkalt «frislepp».

Som tidligere styreleder i Kristne Friskolers Forbund, og tidligere leder ved to ulike friskoler, vil jeg minne om at vi ved lovendringen (fra privatskoleloven til friskoleloven) aldri argumenterte for de direkte eller indirekte kommersielle interesser i friskoleloven.

Jeg vil appellere både til posisjon og opposisjon om å bidra til trygghet rundt en friskolepolitikk som alltid bare vil være, og er ment som et lite supplement og alternativ til det offentlige skoletilbudet. Trygghet og forutsigbarhet handler om bredt forankrede bærekraftige politiske vedtak.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook