Når Ingvild Kjerkol og Ap vil fjerne fritt behandlingsvalg, blir realiteten at folk som i dag får behandling privat på det offentliges regning, må betale fra egen lomme, skriver Marit Holm Lønseth (H).  Foto: Adresseavisen

Med Aps helsepolitikk er det lommeboka som avgjør om du får velge

I Adresseavisen 22. juni viser Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol flere grunnleggende misforståelser om pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. Vi deler likevel et ønske, og det er å unngå en todeling av helsetjenesten. Problemet er bare at politikken til Kjerkol og Ap vil føre til nettopp en slik todeling.

Fordi Arbeiderpartiet og Kjerkol går til valg på å fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at når du blir syk, så kan du velge behandling på ulike behandlingssteder i ulike deler av landet. Det kan være offentlige tilbud og det kan være private, men staten betaler. Det er et begrenset antall diagnoser som inngår i ordningen, og alle sykehus må være offentlig godkjent. For Høyre er det viktigste at pasienten får rask og god behandling betalt av det offentlige, ikke hvem som utfører den.

I Adressa 14. juni slår Ingvild Kjerkol det fast: Hun og Arbeiderpartiet ønsker å fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg.

Dette er et poeng som går både Kjerkol og resten av Ap hus forbi. Hun er bekymret for at retten til å velge selv blir forbeholdt de med god råd. Poenget er jo nettopp at fritt behandlingsvalg gjør at alle får muligheten til å få behandling privat, ikke bare de med tykk lommebok. Når Kjerkol vil fjerne fritt behandlingsvalg, blir realiteten at folk som i dag får behandling privat på det offentliges regning, må betale fra egen lomme dersom de ønsker å fortsette den behandlingen. Eller sagt på en annen måte: Et system hvor lommeboka som bestemmer.

Ap ønsker ikke å forby private å tilby helsetjenester. Det betyr at den kapasiteten Høyre i dag har sørget for å gjøre tilgjengelig for alle gjennom fritt behandlingsvalg, bare blir tilgjengelig for dem som har råd til å betale for behandlingen selv. Alle som kan benytte seg av fritt behandlingsvalg, har fått vurdert at de har rett til behandling. Dette er altså mennesker som uansett skal få behandling – men som kan få velge behandlingstilbud selv eller få det raskere gjennom fritt behandlingsvalg. For Ap er pengestrømmen det viktigste, for Høyre er pasienten det viktigste.

LES OGSÅ: Kampen om trønderbenken: Hvem fortjener din stemme?

Vi må alltid huske på pasienten og pasientens beste. Jeg registrerer at Kjerkol i sitt svar til meg hopper glatt over Odin sin historie. Hun begir seg heller ut på en ideologisk tirade som ikke setter pasienten i sentrum. Siden mitt forrige innlegg har vi fått nye tall som viser at nærmere 60 000 har benyttet seg av fritt behandlingsvalg. Dette er 60 000 mennesker med 60 000 unike historier som Odins, som Ap vil frata tilbudet til.

For å si det på en annen måte, dette er altså 60 000 vanlige folk som Kjerkol heller vil forklare at har valgt feil, fremfor å faktisk lytte til dem og deres historier. Jeg synes både Kjerkol og resten av Ap enten skal begynne å lytte til pasientene som takket være fritt behandlingsvalg har fått et godt tilbud tilpasset seg og sine behov, fremfor å frata de rettighetene deres.

Høyre vil bygge opp og styrke den offentlige helsetjenesten. Det er ingen motsetning mellom å styrke de offentlige sykehusene, og bruke den kapasiteten som står ledig i private og ideelle sykehus for å gi pasientene rask, god og gratis hjelp. En av de største utfordringene i årene fremover er å få ventetidene i helsetjenesten ned etter koronapandemien. Høyres resept for kortere ventetider er samarbeid, å utdanne mer helsepersonell og gjøre mer for å beholde dem vi har og styrke sykehusene. Arbeiderpartiets politikk har ført til økte helsekøer før, og vil gjøre det igjen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe