Beboerne på Grilstad tapte kampen om ny busstrasé. Det kan gå samme vei for beboerne på Tyholt, skriver debattanten.  Foto: Privat

Ny kamp om busstrasé er nok tapt

Ser at naboene til Ocean Space Center på Tyholt klager på vedtak om busstrasé fra kommunedirektøren. Dette er en kamp dere mest trolig nå har tapt. På Grilstad Marina ble det i formannskapet juni 2020 bestemt at AtB skulle endre sin trase. Dette på grunn av trafikksikkerhet og miljø. AtB ønsket ikke dette og fikk da formannskapet til å endre sitt vedtak juni 2021. Med begrunnelse at det ble for langt å gå 200 meter ekstra.

LES OGSÅ: AtB svarer på innlegg kollektivtilbudet på Være

Nå viser det seg at det ikke er 200, men 30 til 50 meter ekstra for ca. 40 innbyggere, samt at mange flere ville fått korter vei enn i dag. Det hører også med til saken at ifølge AtBs egen undersøkelse, er det syv daglige brukere av busslinje 20, av et potensial på ca. 1100. Dette rettferdiggjør da 96 busser om dagen eller ca. 30 000 busser i året gjennom en boliggate.

LES OGSÅ: Disse linjene og bussavgangene bør du unngå i Trondheim

I kommunedirektørens vurdering og konklusjon var ikke trafikksikkerhet nevnt med ett ord, dette til tross for at Trondheim kommune har en nullvisjon for trafikk. De politikerne som hadde kunnskap om saken, satt stille i båten da saken var oppe. Lykke til med kampen om busstraseen.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook