Innleggsforfatteren er enig med et tidligere innlegg som påpeker behovet for skolering om skogbruket, men han støtter også kritikken fra Kroksæter.  Foto: Kjetil Kroksæter

Skogsdrift og skolering

I Adressa av 10. juni var det et innlegg fra en skogbruker som svarte på tidligere innlegg fra Kjetil Kroksæter, som påpekte at skogsdrift kunne være ganske ødeleggende, både for terrenget, dyr og fugler. Skogbrukeren håpet at han fikk gitt Kroksæter et kunnskapsløft. Nå er det nok slik at både Kroksæter, jeg og mange, mange med oss kan trenge litt skolering, både innen det ene og det andre området, og også innen skogsdrift.

LES OGSÅ: Næringen der bukken passer havresekken

Men på tross av biologisk kompetanse hos skogbrukere og hogstselskap, og uansett om nøkkelbiotoper er registrert eller ikke, så er det likevel slik at skogsområder etter hogst kan fremstå akkurat slik som beskrevet i Kroksæters innlegg – og dermed kan se ganske ille ut, med sår som det vil ta mange tiår å hele. Og det er ikke bra.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe