Så lenge vi venter på oppgradering og utvidelse av jernbanen, så trenger vi flere kollektivalternativ fra Steinkjer og sørover mot Trondheim, skriver SV-medlem Petter Kampli.  Foto: Adresseavisen

Forlengelse av 310-bussen 

I dag går buss nr. 310 mellom Orkdal-Stjørdal gjennom Trondheim. Denne bussen med sine hyppige avganger gir et godt tilbud for dem som bruker bussen på strekningen. Men denne bussruten burde utvikles for dem som bor nord for Stjørdal, slik at den kan gi det samme gode busstilbudet til alle som bor mellom Orkdal og Steinkjer. De som bor nord for Stjørdal, har per i dag toget som det eneste kollektivtilbud. Etter fylkessammenslåing ble bussruten mellom Trondheim og Namsos nedlagt. Det har ført til unødvendig buss- eller togbytte.

LES OGSÅ: Privatisering av jernbanen er resultatløst

En utvidelse av 310-bussen mellom Orkdal og Steinkjer vil gi et godt busstilbud for et stort antall reisende. Et utvidelse kan bidra til for eksempel mindre overfylte tog (spesielt viktig under koronapandemien), og vil gi et bedre tilbud for dem som skal til plasser der det ikke er togstasjon i nærheten.

LES OGSÅ: Leder: Jernbanereformen må evalueres

Og ikke minst vil et mer attraktivt busstilbud være bra for å få ned klimautslippene fordi det vil redusere biltrafikken mellom, til/fra og gjennom Trondheim, som er sterkt belastet med trafikk, spesielt i rushtiden. I helgene når togene går hver andre time, kan også bussruten bidra til at flere kan reise kollektivt. Så lenge vi venter på oppgradering og utvidelse av jernbanen, så trenger vi flere kollektivalternativ fra Steinkjer og sørover mot Trondheim. En utvidelsen av bussrute 310 vil styrke kollektivtilbudet for Trøndelag fylke. Framtida er kollektiv!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Hør også: Kampen om trønderbenken 4 juni