Finn-Kirsten var den siste henrettede trollkvinne i Trøndelag. Hun representerer et symbol og et varsko mot intoleranse og fundamentalisme både mot kvinner og andre grupper i fortid, nåtid og fremtid. Hun bør skjenkes en kunstnerisk installasjon i Ilaparken, mener debattanten.   Foto: Illustrasjon ved Sissel M. Bergh

Finn-Kirsten bør på sokkel i Trondheim

Diskusjonen om hvilke trønderske kvinner fra moderne tid som bør løftes fram, skal jeg overlate til andre. Dagens sokkelkunst i Trondheim dveler ved den fjerne sagatid før den gjør et syvmilsteg inn til den moderne tids (mannlige) helter. Hva med tiden imellom? Og, skal man alltid hylle heltene og de fremragende? Jeg tenker at kunst bør uttrykke noe større enn seg selv og si noe om fortid, nåtid og fremtid. Den kan stå både som historisk minne og som et varsko mot fenomener som har en universell tendens til å dukke opp på ny, bare ikledd andre former.

Ellen Alm er historiker og førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket.   Foto: PRIVATDen historiske «nytid» (1537-1850) har, uten direkte sammenligning, men dog, en del likhetstrekk med tiden vi lever i. Tiden var preget av nyorganiseringer innenfor den offentlige administrasjon, økonomisk og politisk handelsutvikling, idehistoriske løft, litterær blomstring og vitenskapelig revolusjon. Trondheim var med i denne internasjonaliseringen og tok steget fra landsby til by. En annen side ved tidsånden var at tilværelsen var betraktet gjennom et sterkt åndelig og dualistisk verdenssyn, der handlinger og hendelser enten var et utslag av guds eller djevelens påvirkning. Trusselen om en nært forestående apokalypse ble flittig prediket for å holde befolkningen på rett moralske side.

Når det gjelder kvinners historie, finnes det vel knapt noe fortidig fenomen som har berørt kvinner mer enn 1600-tallets trolldomsprosesser. Denne fiktive kriminalitetsformen er den eneste kvinnedominerte forbrytelsen vi kjenner til i historien. Vel 80 prosent av de anklagede var kvinner både her til lands og i Europa. Også når man ser på alvorlighetsgrad (henrettede ut av anklagede), ble kvinner hardere straffet enn menn. I Trondheims len ble 146 personer anklaget for å ha inngått pakt med djevelen og levd etter hans råd og dåd. 32 av disse ble halshugget og/eller brent.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Trolldomsprosessene var den grusomme konsekvens av religiøse, politiske og rettslig ideer på et feil, intolerant og fundamentalistisk spor. Trolldomsprosessene kan også ses i lys av kjønnsroller og kjønnskamp i en tid hvor kvinners handlingsrom var sterkt begrenset. Intoleranse og fundamentalisme både mot kvinner og andre grupper kjenner verden fortsatt både internasjonalt og nasjonalt. Det være seg alt fra «heksejakt» mot homofile, minoriteter, politiske opposisjonelle eller andre grupper som anses som «annerledes». Fundamentalisme og intoleranse har i fortid og nåtid mange grusomme uttrykk. I dag ser vi at fake news, konspirasjonsteorier og radikalisering forfører grupperinger til å se djevelen på høylys dag og gjør dem villige til å ta ekstreme skritt. Debatter går ufint varm i sosiale medier og man demoniserer sine motstandere. Miljøaktivister skremmer vettet av ungdommen med dommedag. Hva med litt besinnelse?

Finn-Kirsten Iversdatter var den siste brente heksen i Trøndelag. Som kvinne, same, ugift, fattig, bostedsløs og «alenemor» for to uektefødte barn brøt hun alle konformiteter. Hun pådro seg allmuens forargelse og myndighetenes djevlefrykt. Hun ble brent på bål på den gamle henretterplassen på nedre Steinberget i 1674. Hun bør skjenkes en kunstnerisk installasjon, men ikke fordi hun var et offer. Hun fører sammen en universell påminnelse om fortidens feilgrep og et nåtidig varsko mot uønskede holdninger og ekstreme tendenser, rettet mot kvinner så vel som andre. La oss stoppe dette tankegodset ved den gamle byport. Denne installasjonen bør i kraft av sin historiske og symbolske betydning plasseres i Ilaparken.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!