Vi ønsker at det skal etableres et Exitprogram der kommunen i samarbeid med ideelle aktører og Nav bistår i en overgang til det ordinære arbeidslivet, skriver varaordfører Mona Berger.  Foto: Rune Petter Ness

Exitprogram: En vei ut av prostitusjon

I 2020 var det 10 år siden sexkjøpsloven trådte i kraft. Loven er en viktig symbollov som gir uttrykk for en tydelig motstand mot kropp som salgsvare. Loven viser at samfunnet anerkjenner de negative konsekvensene av prostitusjon og belastningene de prostituerte påføres. Noen tilbakemeldinger tyder på at det har blitt vanskeligere å være prostituert etter at loven trådte i kraft, dette brukes som argument for å fjerne loven. Loven er imidlertid ikke skyld i dårlige forhold for de prostituerte, men kan heller ikke løse utfordringene knyttet til prostitusjon alene. Den må suppleres med en helhetlig tilnærming, støttetiltak og gode Exitprogram.

Prostitusjon er ikke førstevalget for noen. Mennesker med reelle valgmuligheter selger ikke kroppen sin. Mer enn ti år etter innføring av sexkjøpsloven er det på tide at vi som samfunn tar dette på alvor.

Vi ønsker at det skal etableres et Exitprogram der kommunen i samarbeid med ideelle aktører og Nav bistår i en overgang til det ordinære arbeidslivet. Mange prostituerte kommer fra land i Schengen-området. De reiser fra sted til sted og annonserer på eskortesider. Ofte har de familie i hjemlandet som er avhengige av deres inntekt. Dette, i kombinasjon med håpløse forhold på arbeidsmarkedet i hjemlandet, har ført disse menneskene ut i prostitusjon.

Selv om ufaglært arbeid i Norge ikke betaler like godt som prostitusjon, vil lønna ligge langt over lønn for tilsvarende arbeid i hjemlandet og være nok til å forsørge familien. Arbeidsinnvandrere i andre bransjer gjør allerede det. Vi ønsker oss et arbeidsrettet tiltak med tett sosialfaglig oppfølging. Livet i prostitusjonen setter spor.

I tillegg til utenlandske prostituerte har vi en gruppe rusavhengige som også prostituerer seg. Hos disse er ofte rusavhengigheten årsaken til prostitusjonen, og når de blir behandlet for rusproblemet forlater de gjerne prostitusjonen også. Men det vil være en periode etter endt rusbehandling der personen på grunn av dårlig økonomi, er sårbar for å innlede prostitusjonslignende relasjoner. Slike forhold kan være minst like skadelige, og potensielt like farlige, som ordinær prostitusjon. De kan dessuten vise seg svært vanskelige å avvikle.

De senere år har vi sett en økning av unge mennesker som selger sex og/ eller nakenbilder på nett. Disse befinner seg på utsiden av resten av prostitusjonsmiljøene og oppfatter gjerne ikke seg selv som prostituerte. Dette er en gruppe vi er bekymret for. Vi ønsker en kartlegging av hvem disse ungdommene er slik at vi kan få på plass målrettede tiltak også for dem.

Selv før sexkjøpsloven var forholdene prostituerte levde under helt uakseptable. De rapporterer om vold eller trusler om vold altfor ofte, og det er kunder og bakmenn som utsetter dem for det. Som samfunn har vi bidratt til en stigmatisering og marginalisering av denne gruppen med det som resultat at veien ut er blitt unødvendig vanskelig. Et godt Exitprogram kan gjøre det litt lettere.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!