Har forankringen av disse beslutningene vært god nok ute i befolkningen? Jeg er særlig bekymret for OSC., spør Geirmund Lykke er leder i oppvekstkomiteen i dette innlegget.  Foto: Rune Petter Ness

Forankringen som glapp

Trondheims universitets- og forskningsmiljø har de siste ti årene arbeidet for to gigantiske prosjekt, nemlig NTNUs campusprosjekt og realiseringen av et Ocean Space Centre (OSC). Begge har vært avhengige av stor politisk forståelse og velvilje, både lokalt og nasjonalt. I likhet med representanter fra andre partier har jeg invitert partifeller i sentrale posisjoner og besøkt begge institusjonene, parallelt med at prosjektene har blitt presentert for oss i formannskap og bystyrekomiteer.

LES OGSÅ: – Ocean Space bør ligge i Trondheimsfjorden, ikke på Tyholt

Jeg er en sterk tilhenger av begge prosjektene, selv om ingen av dem ennå har funnet sin endelige utforming. Tiltakene er nødvendige når vi skal bygge framtidas Norge og når NTNU skal realisere sin flotte visjon «Kunnskap for en bedre verden». Det er svært gledelig at regjeringen har bekreftet troen på begge prosjektene og at endelige investeringsbeslutninger er nært forestående. Midt oppe i denne gleden er det likevel en nagende ettertanke: Har forankringen av disse beslutningene vært god nok ute i befolkningen? Jeg er særlig bekymret for OSC.

LES OGSÅ: – Vi vil være gode naboer, men Ocean Space må ligge på Tyholt

Selv om NTNU har drevet fram begge prosjektene, har de ikke fulgt samme linje i samhandlingen med kommunen og lokalmiljøet. Gjennom snart ti år har det vært regelmessige møter om utforming av campus-samlingen, både med bystyrets folkevalgte og berørte naboer rundt Gløshaugen. Slik har konfliktene kommet fram mens det fortsatt er tid til justeringer.

LES OGSÅ: Kjære NTNU, 500 meter forskjell kan ikke være avgjørende!

Tankekorset er at det ikke har vært invitert til lignende dialog om stedsvalg og utforming av OSC på Tyholt. Alternativ plassering ble bare vurdert internt, og ikke presentert for byens innbyggere. Dimensjonene ble først nærmere presentert i form av en ferdig reguleringsplan for få måneder siden. Dialogen med lokalmiljøet kom altfor seint i gang. Det bekymringsfulle er at prosjektet ser ut for å ha kommet så langt at bystyret må velge mellom å si ja til en investering i et nødvendig og viktig tiltak der dimensjonene vanskelig kan tilpasses stedet, eller ingen investering i det hele tatt. Alle eggene er lagt i én kurv.

LES OGSÅ: I 2020 skrev Oddvar Aam dette leserinnlegget der han tok til orde for plassering på Ladehammeren.

For Kristelig Folkeparti har det i vurdering av planen særlig vært viktig at Tyholt-området forblir et godt område å vokse opp og bo i for barn og unge. Det betyr at det viktige grøntområdet Spruten med nærliggende skogsområde sikres både i anleggsperioden og etterpå, at ikke nye bygninger legger barnehager og viktige lekeområder i skygge og at det sikres trygge skoleveier, særlig gjennom de mange årene anlegget pågår. Det er også viktig at barn og unge sikres god medvirkning framover. Da kan man drøfte om uteområdene og de svære bygningene også kan tilby nye muligheter for barn og unge i bydelen.

Hvordan lage uteområdene inviterende, og ikke ekskluderende? Hva med klatrevegger på de store vindusløse fasadene? Kan Spruten kanskje forlenges helt inntil og opp langs nordveggen på bassengfløyen/sjøgangsbassenget og bli enda mer spennende enn før?

Saken ligger nå klar for andre gangs behandling i bygningsrådet. Det er betryggende at de administrative vurderingene er at prosjektet er forbedret på nettopp de punktene KrF mener er viktigst. Det gjenstår en sikring av at den nye kontorfløyen mot vest senkes så mye at den ikke kaster skygge over Tyholttunet barnehage. De lange skyggene som den mangelfulle prosessen med lokalmiljøet kaster, er det verre å kompensere for.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

Saken ligger nå klar for andre gangs behandling i bygningsrådet. Det er betryggende at de administrative vurderingene er at prosjektet er forbedret på nettopp de punktene KrF mener er viktigst, skriver Lykke.  
        
            (Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta)

Saken ligger nå klar for andre gangs behandling i bygningsrådet. Det er betryggende at de administrative vurderingene er at prosjektet er forbedret på nettopp de punktene KrF mener er viktigst, skriver Lykke.   Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta